Nieuwetijdskindweetje…

In essentie weten nieuwetijdskinderen heel goed wat hun levensmissie is. Als zaken niet gaan volgens hun wijsheid, willen ze graag tekst en uitleg waarom iets gevraagd of opgelegd wordt. Op deze manier kunnen ze begrijpen waarom het ook anders kan of moet. Als hen iets wordt gevraagd of medegedeeld zonder onderbouwing, voelen ze zich niet gezien in hun wijsheid en (vol)waardigheid. Ze hebben moeite met gezag zonder uitleg. Dit kan bij hen zelfs een gevoel van onrechtvaardigheid oproepen. Ondanks hun wijsheid en hun behoefte aan volwaardigheid en respect hebben ze een gezaghebbende ouder nodig die duidelijk is en grenzen bepaalt. Want vergeet niet: het blijven kinderen die hulp en begeleiding nodig hebben. 

Boekentip: Kinderen bewust (op)voeden Drs. K. Janssen NT vraagteken

Advertenties

Nieuwetijdskind?

Geloof jij dat er nieuwetijdskinderen bestaan?

Mijn idee is dat het erg afhangt van je eigen instelling en je eigen opvattingen.
Vanuit mijn eigen ervaringen en mijn eigen spirituele opvattingen geloof ik wel in het bestaan van Nieuwetijdskinderen. Ik geloof echter ook dat we er niet te moeilijk en ingewikkeld over moeten doen. We hebben al eerder beschreven dat het kinderen zijn die over het algemeen open zijn, een sterke intuïtie hebben en erg gevoelig zijn zowel voor de zichtbare als onzichtbare wereld om ons heen. Stemmingen, sferen en de energie van anderen nemen ze gemakkelijk op. Ook hebben ze een sterk gevoel voor rechtvaardigheid (zie stuk van R over sterk rechtvaardigheidsgevoel).

Er blijven veel mensen die er niet in geloven. En dat mag allemaal. Voor mijzelf is het duidelijk, dat de kennis over dit fenomeen en de tips die ik ervoor heb gekregen, mij erg geholpen hebben(en nog steeds helpen) in de opvoeding van mijn kinderen.

Nieuwetijdskinderen vragen echt om een andere benadering. Als ze zelf een heel ander idee hebben over de situatie of ze denken een heel andere oplossing voor het probleem te hebben, dan zijn ze moeilijk af te brengen van hun eigen standpunt. Dat is denk ik met veel kinderen zo, maar bijvoorbeeld mijn eigen dochter kan dan volkomen in de war raken. Zij begrijpt dan ook echt niet waarom je boos wordt. Mijn Nieuwetijdskinderen leren mij anders naar de wereld te kijken, ze zijn een prachtige spiegel waar ik steeds weer dankbaar voor ben. Door hun vragen denk ik soms ook, ja waarom eigenlijk? Waarom doen we het zo en niet anders? Ze dagen mij uit om in verbinding met mezelf te blijven. Ze kennen mij beter dan ik mezelf ken, ze prikken zo door me heen. Ze laten aspecten van mezelf zien die ik (nog) niet onder ogen wil komen. Ze nodigen me daarmee uit om naar binnen te keren en naar mijn ware zelf te blijven zoeken. Wat een cadeau!

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen/ mening! Ik nodig je uit omdat met me te delen 🙂

485376_514326055277948_47504202_n

Lfs, J 

Uitnodiging aan alle ouders

Je kind nodigt je uit om van je denken naar je voelen te gaan.

Laat daarbij je hart verwarmen en je ziel voeden met datgene wat jij nodig hebt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. 

bron: Karin Janssen

Het opvoeden en begeleiden van je kind is niet altijd een koud kunstje. Bij de geboorte van je kind werd geen gebruiksaanwijzing meegeleverd. Die gebruiksaanwijzing bestaat min of meer wel, maar moet als het ware gecodeerd worden. Goedbedoelde adviezen van derden passen niet altijd bij jouw kind. Het vergt geduld, creativiteit en inventiviteit om de ongeschreven taal van je kind te leren begrijpen. Een ding is echter zeker: jouw kind is niet zomaar bij jou terechtgekomen. 

Jouw kind laat je niet zomaar een probleem zien. Hij/ zij wil hiermee altijd iets duidelijk maken. Hiermee wil hij/ zij zeggen dat hij/zij niet kan groeien op de wijze die hij/zij voor zichzelf (conform zijn/haar zieleplan) voor ogen had. Het is hun manier van uiten als noodkreet om gehoord en gezien te worden. Deze noodkreet kan hij/zij ook gebruiken als uitnodiging aan jou: Hoor en zie jij jezelf staan? 

Zoals we al eerder vertelden spiegelt je kind jou wat er zich in jou afspeelt. Neem de tijd om de spiegel van je kind te onderzoeken. Weerspiegelt je kind spanningen in het gezin? Is je kind brutaal en agressief omdat je geen grenzen stelt en hij/zij jou met dit gedrag uitnodigt om beter voor jezelf te zorgen door grenzen te stellen voor jezelf en dus ook voor hem/haar? Of spiegelt jouw drukke kind, jouw eigen drukke, hectische leven en laat hij/zij via druk gedrag weten dat je het wat rustiger aan moet doen en meer tijd voor hem/haar en voor jezelf moet nemen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is ook mogelijk dat je kind de pijn van jouw eigen innerlijk kind spiegelt. Het innerlijk kind is een benaming voor dat deel van je onderbewustzijn dat emotioneel beschadigd is geraakt in de (vroege) kinder- en/of jeugdjaren. Je innerlijk kind functioneert als een klein kind. Dit kind zal eindeloos zijn best doen om datgene wat hij vroeger gemist heeft alsnog te verkrijgen. Het innerlijk kind wacht als het ware tot jij als volwassen persoon jouw eigen innerlijk kind geheeld hebt. We dragen allemaal nog gewonde innerlijke kindjes met ons mee. Als je je daarvan bewust bent, kunnen oude wonden (van ons vroegere kind-zijn) geheeld worden.

Onbewust kun je soms vanuit een oud patroon reageren op een bepaalde situatie waarvan je achteraf denkt: dat was geen volwassen reactie van mezelf. Wat er in zo’n situatie gebeurt, is dat je reageert vanuit jouw innerlijk kind, dat vroeger ook zo reageerde op eenzelfde soort situatie. Omdat je de situatie herkent, reageer je niet als een volwassen persoon hierop, maar als het gewonde innerlijk kind uit die eerder gemaakte situatie. Je kind kan dus met zijn/haar gedrag of probleem ook de pijn van jouw innerlijk kind spiegelen. Je kind vraagt je om je bewust te worden van dit gewonde innerlijke kind met als doel jezelf te helen. Hij/zij nodigt je uit tot bewustwording: wie wil je zijn, wat wil je met je leven en wie ben je echt. Hij/zij nodigt je uit om na te denken over de vraag: ‘ Leef je bewust en in verbinding met jezelf?’ 

Nieuwetijdskinderen zijn puur, zuiver en vol liefde. Ze staan nog dicht bij wie ze werkelijk zijn. Met deze prachtige kwaliteiten beïnvloeden ze ons: ze vragen ons te kijken naar onze eigen onvervulde spirituele behoeften om zo onze eigen prachtige kwaliteiten opnieuw te ontdekken. Ook jouw kind is puur en vol liefde. Hij/zij heeft een unieke levensmissie en nodigt jou uit om jouw eigen levensmissie te (her)ontdekken. Door allerlei omstandigheden kun je het contact kwijtgeraakt zijn met je eigen talenten. Als je je verborgen talenten (weer) ontdekt kun je je verbinden met je eigen levensmissie, je werkelijke doel hier op aarde. Je passie herkennen, je bewust worden van je eigen waarden en je talenten benutten, maken dat je doet wat je echt leuk vindt en waar je echt goed in bent. Dan leef je een bezield leven. Bezield leven maakt je tot een passievol en blij persoon. Je kind vraagt jou om een bezield persoon te worden. Durf je de uitdaging met jezelf aan om echt te worden wie je werkelijk bent door ook in de spiegel van je kind te kijken?

Als je kind jou een probleem spiegelt, is het dus heel goed mogelijk dat je zelf niet lekker in je vel zit. Jouw kind nodigt jou met zijn probleem dus uit om opnieuw in verbinding te gaan met jezelf.

Graag willen we zijn zoals een ander, maar dat maakt niet alleen dat je van jezelf verwijderd raakt, het biedt ook onvoldoende ruimte aan de ander om te zijn wie hij/zij is en te doen waar hij/zij goed in is. Twijfelen aan jezelf, het zien van beren op je weg en je zorgen maken over de weg die je moet gaan, maakt dat je soms zelf vergeet om te lopen. De beren verdwijnen pas als je met ze gaat ‘dansen’.

Jouw kind nodigt je uit om te groeien, te veranderen en gelukkig(er) te worden.

Hoe moet een kind van drie jaar zich voelen als je tegen hem/haar ‘schreeuwt’ en zegt dat hij het niet goed doet. Ook jij hebt een driejarig kind in je. Vaak breng je een groot deel van de tijd door met schreeuwen en het uiten van negatieve kritiek tegen dat kind in jezelf. Kun je je voorstellen dat je dan niet van jezelf houdt? Dat je je niet veilig voelt? Hoe zou datzelfde kind zich voelen als je tegen hem zegt dat je van hem houdt, dat je hem mooi vindt en dat hij de moeite waard is? Alleen jijzelf kunt besluiten om verandering te brengen in de relatie met jezelf. Dat zal ook de relatie met je kind veranderen. Houden van wie je bent, precies zoals je nu bent, brengt je dicht bij jezelf en bij wie je werkelijk bent. Accepteren wie je bent is een mooie uitnodiging aan je kind: je nodigt hem/haar uit om ook zichzelf te mogen zijn. 

NT hart wolkLfs J & R

Spelregels voor kinderen van deze tijd

NT hart wolkKinderen van deze tijd vragen de mensen om hen heen om niet in hokjes te denken, maar in hartjes. Deze gevoelige, intuitieve, wijze kinderen vragen om een benadering met nieuwe spelregels. Het is te kortzichtig om deze kinderen als lastig te zien: deze kinderen hebben het zelf lastig. Nieuwetijdskinderen hebben begeleiding nodig bij het ontwikkelen van hun talenten, kwaliteiten en gaven. Nieuwetijdskinderen leven in het NU en kunnen daardoor de gevolgen van hun handelingen niet altijd overzien. Ze weten het zelf zo goed, maar hebben wel (aan)sturing nodig om tot het juiste te komen. Je helpt deze kinderen niet door hen betuttelend en belerend te benaderen. Ze voelen zich dan niet serieus genomen. Nieuwetijdskinderen zijn gebaat bij het voorleggen van keuzes. Als ze een keuze hebben, hebben ze het gevoel dat ze mee mogen bepalen in dat wat gaat gebeuren.

Communicatie middels positieve, bekrachtigende woorden is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de spelregels. Middels communicatie leg je niet alleen keuzes voor, maar kun je ook uitleg geven aan je kind. Al vanaf de babyperiode kun je alles wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent, uitleggen. Je kind voelt dan aan dat je zijn/haar bewustzijn respecteert.

Ieder kind is uniek en ieder kind daagt de ouders, opvoeders, verzorgers, leerkrachten en begeleiders uit om creatief te zijn in het zoeken naar de spelregels die op hem/haar van toepassing zijn. Het gaat erom de spelregels te achterhalen die passen bij de levensstijl van je kind. Het ene kind wordt rustig als hij de natuur in gaat, terwijl een ander kind helemaal bij zichzelf komt door een half uur naar muziek te luisteren.

Nieuwetijdskinderen hebben actief begeleiding en betrokkenheid nodig bij het maken van keuzes, het stellen dan wel bepalen van grenzen en het achterhalen van hun eigen spelregels. Daarbij is het van groot belang dat er geen tegenstrijdige signalen worden afgegeven over deze spelregels. Tegenstrijdige signalen pikken ze direct op. Met duidelijke spelregels weten ze precies waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid biedt begrenzing en dus veiligheid. Met duidelijke spelregels kunnen ze zichzelf ontplooien vanuit een goede basis, zodat hun unieke kwaliteiten tot uitdrukking kunnen komen.

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel?

iedereen gelijkWe weten dat Nieuwetijdskinderen geboren zijn met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Maar wat houdt dat precies in? Is dat al te merken bij baby’s? Ik heb geprobeerd het op te zoeken op internet, wat IS een rechtvaardigheidsgevoel maar een echte uitleg vond ik niet. Daarom  zal ik het aan de hand van mijn eigen ervaringen proberen uit te leggen.

Het is ondanks dat je er vrij weinig op internet over kan vinden vrij simpel uit te leggen. Als je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt dan wil je graag dat iedereen ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geloof hetzelfde behandeld wordt! Kortom iedereen is gelijk! Dit is vaak te zien in verschillende dingen.

Een rechtvaardigheidsgevoel kan al op jonge leeftijd beginnen. We kunnen dat al zien aan kinderen die al op jonge leeftijd leren delen. Delen is iets wat kinderen vaak nadat ze een jaar zijn vanuit zichzelf doen. Maar daarna kunnen ze ook een periode krijgen dat ze alles voor zichzelf willen houden. Ook dit proces is weer belangrijk! Want het is belangrijk dat ze weten dat ze een eigen IK hebben. Het juist goed om ze te corrigeren en uit te leggen dat ze moeten delen.

Al vrij snel hebben kinderen door wat de één heeft moet de ander ook hebben. Dus als de één een snoepje krijgt moet het broertje/zusje of vriendje of wie op dat moment in de buurt is ook een snoepje hebben. Bij mijn neefje merk ik dit bijvoorbeeld heel erg sterk! Als hij vraagt om een snoepje, vraagt hij er gelijk achteraan “Krijgt … ook een snoepje?” Net alsof hij bang is dat de ander overgeslagen wordt.

Het is belangrijk om kinderen gelijk te behandelen, maar ook dat is met een bepaalde leeftijd ertussen best lastig. Als de één iets ouder is, dan mag die vaak iets later naar bed als de ander. Toen ik en mijn zusje uit gingen moesten we beiden om twee uur thuis zijn. Ik vond dat nooit eerlijk omdat ik twee jaar ouder was. Daarom zorgde ik vaak dat ik net iets later als haar thuis was! Met het vervolg dat ik te laat was en vaak huisarrest had.

Nieuwetijdskinderen hebben dit vanuit nature en daar kun je niks aan veranderen. Dus probeer er rekening mee te houden om ze gelijk te behandelen en schrik niet als ze heel heftig kunnen reageren als je dat niet doet. Ze zullen ook erg gevoelig reageren als ze merken dat iemand onrechtvaardig behandeld wordt. Dit kan thuis voorkomen, maar ook op school of buiten. Probeer er niet tegen in te gaan! Want als ze vinden dat iemand onrechtvaardig bezig is, dan is dat voor ook altijd zo!

Merk jij dat bij je kinderen ook? Of misschien wel bij jezelf als nieuwetijds volwassene?

Nieuwetijdskind weetje… Emoties!

emotiesZoals we al eerder schreven voelen Nieuwetijdskinderen heel veel aan. Wist je dat ze emoties van anderen aan kunnen voelen? Ze kunnen zichzelf niet goed buiten een situatie, een gebeurtenis of emotie van een persoon plaatsen. Bijvoorbeeld als een volwassene boos is, wordt een nieuwetijdskind een met die boosheid. Een nieuwetijdskind voelt zichzelf ook boos of krijgt er (bijvoorbeeld) hoofdpijn van. Ze zijn zich er echter niet van bewust dat deze boosheid niet van zichzelf is. Een nieuwetijdskind ervaart de boosheid alsof hij/zij zelf boos is. Als een nieuwetijdskind een ruimte instapt waar anderen zitten pikken ze emoties/energieën op van anderen. Je begrijpt dat is niet niks!

Het is dus voor deze kinderen heel erg belangrijk  dat ze leren hoe ze zich kunnen afsluiten voor emoties van anderen en dat ze de verschillende emoties leren kennen. Wat voel je nou bij een bepaalde emotie? Wat doet het met je? Hoe kan je ermee omgaan? Dit zijn eigenlijk allemaal verschillende vragen wat ze al vrij vroeg spelenderwijs moeten leren. De kans bestaat dat als ze het niet weten niet goed onderscheid kunnen maken tussen hun eigen gevoel/emotie en de emotie wat bij een ander hoort. Door het voelen en ervaren vanuit een groter geheel kan een valkuil zijn dat een nieuwetijdskind eerder op een ander dan op zichzelf gericht is. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen minder goed contact kunnen hebben met hun eigen innerlijke behoeften, maar ook met hun eigen lichaam. Wanneer ze hun lichaam minder goed voelen, kunnen ze grenzeloos doorgaan: ze kunnen zichzelf makkelijk fysiek uitputten. Ze fungeren in zo’n situatie eigenlijk als spiegels, maar vaak ervaart de ouder het kind op dat moment als “lastig”.

Maar hoe kun je als ouder je kind hierin begeleiden en helpen? Op onze fb pagina vind je verschillende tips in de vorm van boeken en spellen. ( Zoals bijvoorbeeld het Krachtspel van Heleen Purperhart of het boek Help! Ik voel zoveel).

We zullen in in de loop der tijd meer tips, spelletjes en filmpjes met je delen om je wegwijs te maken.

Wil je privé een situatie beschrijven of een tip dan mag je ook altijd een e-mail sturen.

Nieuwetijdskinderen en onderwijs

NT schoolKinderen brengen een groot deel van hun kind zijn door op school. School dient daarom ook een fijne veilige plek te zijn. Een plek waar kinderen zich veilig voelen. Een goede sfeer op school is daarbij een eerste vereiste. Ze hebben baat bij een rustige, positieve sfeer in de klas. Tegelijkertijd is school een plek waar kinderen snel overprikkeld kunnen raken. Er gebeurt van alles om hun heen, in de verte horen ze een vogel fluiten, een kind achter in de klas die zijn neus ophaalt, de beamer van het digibord wat zoemt, een kind wat niet lekker in zijn vel zit wat ze aanvoelen etc. Ondertussen moeten ze zich focussen op de instructies van de leerkracht en het concentreren op het afmaken van werk. Dat is een hele klus als je tegelijkertijd (intens) allerlei prikkels ontvangt via je zintuigen. Deze prikkels leiden kinderen af van datgene wat ze moeten doen.

Sommigen nieuwetijdskinderen kunnen op school ondanks het oppikken van de vele indrukken nog keurig in het gareel lopen. Als ze eenmaal thuis zijn, worden ze hyperactief, vervelend of recalcitrant, omdat het thuis veilig is om de prikkels te ontladen. Er zijn echter ook kinderen die niet wachten tot ze thuis zijn. Zij worden op school al stuiterballen.

Veel nieuwetijdskinderen reageren op een dergelijk negatieve manier op het onderwijs. Wat ze zoeken en hopen te vinden zijn niet zozeer allerlei reken- en taallessen, ze zoeken vooral hulp bij de dingen die ze beleven- om die te kunnen begrijpen en een plaats in hun leven te geven. Daarnaast willen ze hun speelsheid en beweeglijkheid vorm leren geven. Ze willen weten hoe je met conflicten moet omgaan en hoe ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Bovendien willen ze graag iets horen over de geestelijke wereld, omdat ze zelf nog sterk in verbinding met die wereld staan en leven. Ze willen zich creatief kunnen uiten, omdat ze juist in hun creativiteit hun diepere weten en aanvoelen tot uitdrukking kunnen brengen. Kortom: het onderwijs dat ze zoeken en willen, moet aansluiten bij hun belevingswereld, hun vragen en bij de beelden en de creatieve mogelijkheden die in hen leven. Dat betekent dus, dat ze een heel ander type onderwijs zoeken (en nodig hebben!) dan het reguliere onderwijs van dit moment.

Kinderen worden reeds vanaf hun kleutertijd onderworpen aan Cito- toetsen. Scholen dienen over de resultaten hiervan verantwoording af te leggen aan de onderwijsinspectie. Het doel van het afnemen van Cito-toetsen is om de cognitieve ontwikkeling van kinderen nauwkeurig te kunnen volgen. Echter zeker niet minder belangrijk is het volgen van hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Op scholen gebeurt dit ook maar daar zou echt veel meer aandacht naar uit moeten gaan. Juist nieuwetijdskinderen hebben meer nodig dan voeding voor hun IQ. Ze verlangen ook naar voeding voor hun emotionele intelligentie (EQ) en hun spirituele intelligentie (SQ). Voeding in de vorm van inspiratie, hulp en aandacht om hun sociaal- emotionele kwaliteiten (nog meer) tot uiting te kunnen brengen. Voeding om ze bewust te maken van het feit dat het veilig is om gevoelig, wijs en intuïtief te zijn. En dat ze zich niet anders hoeven voor te doen om ‘ erbij te horen’: ze hoeven niet stoer of buiten proportie assertief te worden als dat niet bij hen past. School kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Zowel voor de leerprestaties als de sociaal- emotionele ontwikkeling geldt dat niet ieder kind zich ontwikkelt op hetzelfde moment volgens de maatstaven van hoe het moet zijn volgens bepaalde statistieken. Nieuwetijdskinderen laten zich niet inpassen in grafieken en tabellen. Deze kinderen leren door ervaring op het moment dat ze er aan toe zijn. Het ene kind wil in zijn leven andere kwaliteiten, talenten en gaven tot expressie brengen dan het andere kind. Elk kind is ergens goed in.

Kwaliteiten die een nieuwetijdskind voor het realiseren van zijn levensmissie niet nodig heeft, zal hij/zij links laten liggen. Nieuwetijdskinderen zullen op school ook niet goed presteren als het om die kwaliteiten gaan. Op school wordt echter verwacht dat kinderen op gezette tijden voor alle kwaliteiten een bepaalde ontwikkeling doormaken. Voor een nieuwetijdskind voelt het daarentegen prettig om op school de dingen op zijn/haar manier en in zijn/haar eigen tempo te mogen doen en te ontwikkelen. Dit kan tot uitdrukking komen wanneer gekozen wordt voor een onderwijssysteem dat het belang van het ontwikkelen van individuele kwaliteiten, talenten en gaven in acht nemen.

De balans tussen enerzijds gedwongen leren, de druk vanuit de onderwijsinspectie, het reproduceren van feiten, de Cito- toetsen en anderzijds aandacht voor individuele behoeften en het ontwikkelen van kwaliteiten/talenten/gaven mag opnieuw serieus bekeken worden. Als de aandacht meer verplaatst wordt van informatie-reproducerende kinderen naar kinderen die op hun eigen tijdstip hun natuurlijk potentieel kunnen ontwikkelen, wordt het fijner om naar school te gaan.

Het vergt extra aandacht en energie om een andere manier van denken en benaderen te ontwikkelen voor reguliere scholen, maar het uiteindelijke resultaat levert veel op.

Zou het niet fantastisch zijn als er meer balans zou komen tussen leren met het hoofd en leren met het hart? En dat het meer gaat om wie ze zijn dan wat ze presteren?Juist gevoelige kinderen – wat nieuwetijdskinderen nu eenmaal zijn- hebben veel aan een kunstzinnig onderwijs en een creatieve opvoeding die met deze inzichten rekening houden. Werken met kleuren, toneelspelen, sprookjes (voor)lezen en muziek maken zijn in deze fase (7-14) essentieel. Waar nieuwetijdskinderen echter een onderwijs krijgen dat niet gestoeld is op deze inzichten, kunnen zij hun innerlijke onvoldoende tot ontwikkeling en tot evenwicht brengen. En dat leidt weer tot een toenemende innerlijke onrust, en dus tot concentratiegebrek en hyperactiviteit.

Herken je bepaalde dingen in dit stuk? Deel je ervaring met ons!

Lfs, J&R 

Meer lezen? – Hans Stolp (De levensopdracht van nieuwetijdskinderen) Drs. K.M.W.Janssen (Kinderen bewust (op)voeden)