Nieuwetijdskindweetje…

In essentie weten nieuwetijdskinderen heel goed wat hun levensmissie is. Als zaken niet gaan volgens hun wijsheid, willen ze graag tekst en uitleg waarom iets gevraagd of opgelegd wordt. Op deze manier kunnen ze begrijpen waarom het ook anders kan of moet. Als hen iets wordt gevraagd of medegedeeld zonder onderbouwing, voelen ze zich niet gezien in hun wijsheid en (vol)waardigheid. Ze hebben moeite met gezag zonder uitleg. Dit kan bij hen zelfs een gevoel van onrechtvaardigheid oproepen. Ondanks hun wijsheid en hun behoefte aan volwaardigheid en respect hebben ze een gezaghebbende ouder nodig die duidelijk is en grenzen bepaalt. Want vergeet niet: het blijven kinderen die hulp en begeleiding nodig hebben. 

Boekentip: Kinderen bewust (op)voeden Drs. K. Janssen NT vraagteken

Advertenties

Nieuwetijdskind?

Geloof jij dat er nieuwetijdskinderen bestaan?

Mijn idee is dat het erg afhangt van je eigen instelling en je eigen opvattingen.
Vanuit mijn eigen ervaringen en mijn eigen spirituele opvattingen geloof ik wel in het bestaan van Nieuwetijdskinderen. Ik geloof echter ook dat we er niet te moeilijk en ingewikkeld over moeten doen. We hebben al eerder beschreven dat het kinderen zijn die over het algemeen open zijn, een sterke intuïtie hebben en erg gevoelig zijn zowel voor de zichtbare als onzichtbare wereld om ons heen. Stemmingen, sferen en de energie van anderen nemen ze gemakkelijk op. Ook hebben ze een sterk gevoel voor rechtvaardigheid (zie stuk van R over sterk rechtvaardigheidsgevoel).

Er blijven veel mensen die er niet in geloven. En dat mag allemaal. Voor mijzelf is het duidelijk, dat de kennis over dit fenomeen en de tips die ik ervoor heb gekregen, mij erg geholpen hebben(en nog steeds helpen) in de opvoeding van mijn kinderen.

Nieuwetijdskinderen vragen echt om een andere benadering. Als ze zelf een heel ander idee hebben over de situatie of ze denken een heel andere oplossing voor het probleem te hebben, dan zijn ze moeilijk af te brengen van hun eigen standpunt. Dat is denk ik met veel kinderen zo, maar bijvoorbeeld mijn eigen dochter kan dan volkomen in de war raken. Zij begrijpt dan ook echt niet waarom je boos wordt. Mijn Nieuwetijdskinderen leren mij anders naar de wereld te kijken, ze zijn een prachtige spiegel waar ik steeds weer dankbaar voor ben. Door hun vragen denk ik soms ook, ja waarom eigenlijk? Waarom doen we het zo en niet anders? Ze dagen mij uit om in verbinding met mezelf te blijven. Ze kennen mij beter dan ik mezelf ken, ze prikken zo door me heen. Ze laten aspecten van mezelf zien die ik (nog) niet onder ogen wil komen. Ze nodigen me daarmee uit om naar binnen te keren en naar mijn ware zelf te blijven zoeken. Wat een cadeau!

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen/ mening! Ik nodig je uit omdat met me te delen 🙂

485376_514326055277948_47504202_n

Lfs, J 

Uitnodiging aan alle ouders

Je kind nodigt je uit om van je denken naar je voelen te gaan.

Laat daarbij je hart verwarmen en je ziel voeden met datgene wat jij nodig hebt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. 

bron: Karin Janssen

Het opvoeden en begeleiden van je kind is niet altijd een koud kunstje. Bij de geboorte van je kind werd geen gebruiksaanwijzing meegeleverd. Die gebruiksaanwijzing bestaat min of meer wel, maar moet als het ware gecodeerd worden. Goedbedoelde adviezen van derden passen niet altijd bij jouw kind. Het vergt geduld, creativiteit en inventiviteit om de ongeschreven taal van je kind te leren begrijpen. Een ding is echter zeker: jouw kind is niet zomaar bij jou terechtgekomen. 

Jouw kind laat je niet zomaar een probleem zien. Hij/ zij wil hiermee altijd iets duidelijk maken. Hiermee wil hij/ zij zeggen dat hij/zij niet kan groeien op de wijze die hij/zij voor zichzelf (conform zijn/haar zieleplan) voor ogen had. Het is hun manier van uiten als noodkreet om gehoord en gezien te worden. Deze noodkreet kan hij/zij ook gebruiken als uitnodiging aan jou: Hoor en zie jij jezelf staan? 

Zoals we al eerder vertelden spiegelt je kind jou wat er zich in jou afspeelt. Neem de tijd om de spiegel van je kind te onderzoeken. Weerspiegelt je kind spanningen in het gezin? Is je kind brutaal en agressief omdat je geen grenzen stelt en hij/zij jou met dit gedrag uitnodigt om beter voor jezelf te zorgen door grenzen te stellen voor jezelf en dus ook voor hem/haar? Of spiegelt jouw drukke kind, jouw eigen drukke, hectische leven en laat hij/zij via druk gedrag weten dat je het wat rustiger aan moet doen en meer tijd voor hem/haar en voor jezelf moet nemen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is ook mogelijk dat je kind de pijn van jouw eigen innerlijk kind spiegelt. Het innerlijk kind is een benaming voor dat deel van je onderbewustzijn dat emotioneel beschadigd is geraakt in de (vroege) kinder- en/of jeugdjaren. Je innerlijk kind functioneert als een klein kind. Dit kind zal eindeloos zijn best doen om datgene wat hij vroeger gemist heeft alsnog te verkrijgen. Het innerlijk kind wacht als het ware tot jij als volwassen persoon jouw eigen innerlijk kind geheeld hebt. We dragen allemaal nog gewonde innerlijke kindjes met ons mee. Als je je daarvan bewust bent, kunnen oude wonden (van ons vroegere kind-zijn) geheeld worden.

Onbewust kun je soms vanuit een oud patroon reageren op een bepaalde situatie waarvan je achteraf denkt: dat was geen volwassen reactie van mezelf. Wat er in zo’n situatie gebeurt, is dat je reageert vanuit jouw innerlijk kind, dat vroeger ook zo reageerde op eenzelfde soort situatie. Omdat je de situatie herkent, reageer je niet als een volwassen persoon hierop, maar als het gewonde innerlijk kind uit die eerder gemaakte situatie. Je kind kan dus met zijn/haar gedrag of probleem ook de pijn van jouw innerlijk kind spiegelen. Je kind vraagt je om je bewust te worden van dit gewonde innerlijke kind met als doel jezelf te helen. Hij/zij nodigt je uit tot bewustwording: wie wil je zijn, wat wil je met je leven en wie ben je echt. Hij/zij nodigt je uit om na te denken over de vraag: ‘ Leef je bewust en in verbinding met jezelf?’ 

Nieuwetijdskinderen zijn puur, zuiver en vol liefde. Ze staan nog dicht bij wie ze werkelijk zijn. Met deze prachtige kwaliteiten beïnvloeden ze ons: ze vragen ons te kijken naar onze eigen onvervulde spirituele behoeften om zo onze eigen prachtige kwaliteiten opnieuw te ontdekken. Ook jouw kind is puur en vol liefde. Hij/zij heeft een unieke levensmissie en nodigt jou uit om jouw eigen levensmissie te (her)ontdekken. Door allerlei omstandigheden kun je het contact kwijtgeraakt zijn met je eigen talenten. Als je je verborgen talenten (weer) ontdekt kun je je verbinden met je eigen levensmissie, je werkelijke doel hier op aarde. Je passie herkennen, je bewust worden van je eigen waarden en je talenten benutten, maken dat je doet wat je echt leuk vindt en waar je echt goed in bent. Dan leef je een bezield leven. Bezield leven maakt je tot een passievol en blij persoon. Je kind vraagt jou om een bezield persoon te worden. Durf je de uitdaging met jezelf aan om echt te worden wie je werkelijk bent door ook in de spiegel van je kind te kijken?

Als je kind jou een probleem spiegelt, is het dus heel goed mogelijk dat je zelf niet lekker in je vel zit. Jouw kind nodigt jou met zijn probleem dus uit om opnieuw in verbinding te gaan met jezelf.

Graag willen we zijn zoals een ander, maar dat maakt niet alleen dat je van jezelf verwijderd raakt, het biedt ook onvoldoende ruimte aan de ander om te zijn wie hij/zij is en te doen waar hij/zij goed in is. Twijfelen aan jezelf, het zien van beren op je weg en je zorgen maken over de weg die je moet gaan, maakt dat je soms zelf vergeet om te lopen. De beren verdwijnen pas als je met ze gaat ‘dansen’.

Jouw kind nodigt je uit om te groeien, te veranderen en gelukkig(er) te worden.

Hoe moet een kind van drie jaar zich voelen als je tegen hem/haar ‘schreeuwt’ en zegt dat hij het niet goed doet. Ook jij hebt een driejarig kind in je. Vaak breng je een groot deel van de tijd door met schreeuwen en het uiten van negatieve kritiek tegen dat kind in jezelf. Kun je je voorstellen dat je dan niet van jezelf houdt? Dat je je niet veilig voelt? Hoe zou datzelfde kind zich voelen als je tegen hem zegt dat je van hem houdt, dat je hem mooi vindt en dat hij de moeite waard is? Alleen jijzelf kunt besluiten om verandering te brengen in de relatie met jezelf. Dat zal ook de relatie met je kind veranderen. Houden van wie je bent, precies zoals je nu bent, brengt je dicht bij jezelf en bij wie je werkelijk bent. Accepteren wie je bent is een mooie uitnodiging aan je kind: je nodigt hem/haar uit om ook zichzelf te mogen zijn. 

NT hart wolkLfs J & R

Spelregels voor kinderen van deze tijd

NT hart wolkKinderen van deze tijd vragen de mensen om hen heen om niet in hokjes te denken, maar in hartjes. Deze gevoelige, intuitieve, wijze kinderen vragen om een benadering met nieuwe spelregels. Het is te kortzichtig om deze kinderen als lastig te zien: deze kinderen hebben het zelf lastig. Nieuwetijdskinderen hebben begeleiding nodig bij het ontwikkelen van hun talenten, kwaliteiten en gaven. Nieuwetijdskinderen leven in het NU en kunnen daardoor de gevolgen van hun handelingen niet altijd overzien. Ze weten het zelf zo goed, maar hebben wel (aan)sturing nodig om tot het juiste te komen. Je helpt deze kinderen niet door hen betuttelend en belerend te benaderen. Ze voelen zich dan niet serieus genomen. Nieuwetijdskinderen zijn gebaat bij het voorleggen van keuzes. Als ze een keuze hebben, hebben ze het gevoel dat ze mee mogen bepalen in dat wat gaat gebeuren.

Communicatie middels positieve, bekrachtigende woorden is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de spelregels. Middels communicatie leg je niet alleen keuzes voor, maar kun je ook uitleg geven aan je kind. Al vanaf de babyperiode kun je alles wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent, uitleggen. Je kind voelt dan aan dat je zijn/haar bewustzijn respecteert.

Ieder kind is uniek en ieder kind daagt de ouders, opvoeders, verzorgers, leerkrachten en begeleiders uit om creatief te zijn in het zoeken naar de spelregels die op hem/haar van toepassing zijn. Het gaat erom de spelregels te achterhalen die passen bij de levensstijl van je kind. Het ene kind wordt rustig als hij de natuur in gaat, terwijl een ander kind helemaal bij zichzelf komt door een half uur naar muziek te luisteren.

Nieuwetijdskinderen hebben actief begeleiding en betrokkenheid nodig bij het maken van keuzes, het stellen dan wel bepalen van grenzen en het achterhalen van hun eigen spelregels. Daarbij is het van groot belang dat er geen tegenstrijdige signalen worden afgegeven over deze spelregels. Tegenstrijdige signalen pikken ze direct op. Met duidelijke spelregels weten ze precies waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid biedt begrenzing en dus veiligheid. Met duidelijke spelregels kunnen ze zichzelf ontplooien vanuit een goede basis, zodat hun unieke kwaliteiten tot uitdrukking kunnen komen.