Nieuwetijdskinderen en onderwijs

NT schoolKinderen brengen een groot deel van hun kind zijn door op school. School dient daarom ook een fijne veilige plek te zijn. Een plek waar kinderen zich veilig voelen. Een goede sfeer op school is daarbij een eerste vereiste. Ze hebben baat bij een rustige, positieve sfeer in de klas. Tegelijkertijd is school een plek waar kinderen snel overprikkeld kunnen raken. Er gebeurt van alles om hun heen, in de verte horen ze een vogel fluiten, een kind achter in de klas die zijn neus ophaalt, de beamer van het digibord wat zoemt, een kind wat niet lekker in zijn vel zit wat ze aanvoelen etc. Ondertussen moeten ze zich focussen op de instructies van de leerkracht en het concentreren op het afmaken van werk. Dat is een hele klus als je tegelijkertijd (intens) allerlei prikkels ontvangt via je zintuigen. Deze prikkels leiden kinderen af van datgene wat ze moeten doen.

Sommigen nieuwetijdskinderen kunnen op school ondanks het oppikken van de vele indrukken nog keurig in het gareel lopen. Als ze eenmaal thuis zijn, worden ze hyperactief, vervelend of recalcitrant, omdat het thuis veilig is om de prikkels te ontladen. Er zijn echter ook kinderen die niet wachten tot ze thuis zijn. Zij worden op school al stuiterballen.

Veel nieuwetijdskinderen reageren op een dergelijk negatieve manier op het onderwijs. Wat ze zoeken en hopen te vinden zijn niet zozeer allerlei reken- en taallessen, ze zoeken vooral hulp bij de dingen die ze beleven- om die te kunnen begrijpen en een plaats in hun leven te geven. Daarnaast willen ze hun speelsheid en beweeglijkheid vorm leren geven. Ze willen weten hoe je met conflicten moet omgaan en hoe ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Bovendien willen ze graag iets horen over de geestelijke wereld, omdat ze zelf nog sterk in verbinding met die wereld staan en leven. Ze willen zich creatief kunnen uiten, omdat ze juist in hun creativiteit hun diepere weten en aanvoelen tot uitdrukking kunnen brengen. Kortom: het onderwijs dat ze zoeken en willen, moet aansluiten bij hun belevingswereld, hun vragen en bij de beelden en de creatieve mogelijkheden die in hen leven. Dat betekent dus, dat ze een heel ander type onderwijs zoeken (en nodig hebben!) dan het reguliere onderwijs van dit moment.

Kinderen worden reeds vanaf hun kleutertijd onderworpen aan Cito- toetsen. Scholen dienen over de resultaten hiervan verantwoording af te leggen aan de onderwijsinspectie. Het doel van het afnemen van Cito-toetsen is om de cognitieve ontwikkeling van kinderen nauwkeurig te kunnen volgen. Echter zeker niet minder belangrijk is het volgen van hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Op scholen gebeurt dit ook maar daar zou echt veel meer aandacht naar uit moeten gaan. Juist nieuwetijdskinderen hebben meer nodig dan voeding voor hun IQ. Ze verlangen ook naar voeding voor hun emotionele intelligentie (EQ) en hun spirituele intelligentie (SQ). Voeding in de vorm van inspiratie, hulp en aandacht om hun sociaal- emotionele kwaliteiten (nog meer) tot uiting te kunnen brengen. Voeding om ze bewust te maken van het feit dat het veilig is om gevoelig, wijs en intuïtief te zijn. En dat ze zich niet anders hoeven voor te doen om ‘ erbij te horen’: ze hoeven niet stoer of buiten proportie assertief te worden als dat niet bij hen past. School kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Zowel voor de leerprestaties als de sociaal- emotionele ontwikkeling geldt dat niet ieder kind zich ontwikkelt op hetzelfde moment volgens de maatstaven van hoe het moet zijn volgens bepaalde statistieken. Nieuwetijdskinderen laten zich niet inpassen in grafieken en tabellen. Deze kinderen leren door ervaring op het moment dat ze er aan toe zijn. Het ene kind wil in zijn leven andere kwaliteiten, talenten en gaven tot expressie brengen dan het andere kind. Elk kind is ergens goed in.

Kwaliteiten die een nieuwetijdskind voor het realiseren van zijn levensmissie niet nodig heeft, zal hij/zij links laten liggen. Nieuwetijdskinderen zullen op school ook niet goed presteren als het om die kwaliteiten gaan. Op school wordt echter verwacht dat kinderen op gezette tijden voor alle kwaliteiten een bepaalde ontwikkeling doormaken. Voor een nieuwetijdskind voelt het daarentegen prettig om op school de dingen op zijn/haar manier en in zijn/haar eigen tempo te mogen doen en te ontwikkelen. Dit kan tot uitdrukking komen wanneer gekozen wordt voor een onderwijssysteem dat het belang van het ontwikkelen van individuele kwaliteiten, talenten en gaven in acht nemen.

De balans tussen enerzijds gedwongen leren, de druk vanuit de onderwijsinspectie, het reproduceren van feiten, de Cito- toetsen en anderzijds aandacht voor individuele behoeften en het ontwikkelen van kwaliteiten/talenten/gaven mag opnieuw serieus bekeken worden. Als de aandacht meer verplaatst wordt van informatie-reproducerende kinderen naar kinderen die op hun eigen tijdstip hun natuurlijk potentieel kunnen ontwikkelen, wordt het fijner om naar school te gaan.

Het vergt extra aandacht en energie om een andere manier van denken en benaderen te ontwikkelen voor reguliere scholen, maar het uiteindelijke resultaat levert veel op.

Zou het niet fantastisch zijn als er meer balans zou komen tussen leren met het hoofd en leren met het hart? En dat het meer gaat om wie ze zijn dan wat ze presteren?Juist gevoelige kinderen – wat nieuwetijdskinderen nu eenmaal zijn- hebben veel aan een kunstzinnig onderwijs en een creatieve opvoeding die met deze inzichten rekening houden. Werken met kleuren, toneelspelen, sprookjes (voor)lezen en muziek maken zijn in deze fase (7-14) essentieel. Waar nieuwetijdskinderen echter een onderwijs krijgen dat niet gestoeld is op deze inzichten, kunnen zij hun innerlijke onvoldoende tot ontwikkeling en tot evenwicht brengen. En dat leidt weer tot een toenemende innerlijke onrust, en dus tot concentratiegebrek en hyperactiviteit.

Herken je bepaalde dingen in dit stuk? Deel je ervaring met ons!

Lfs, J&R 

Meer lezen? – Hans Stolp (De levensopdracht van nieuwetijdskinderen) Drs. K.M.W.Janssen (Kinderen bewust (op)voeden)

Advertenties