Uitnodiging aan alle ouders

Je kind nodigt je uit om van je denken naar je voelen te gaan.

Laat daarbij je hart verwarmen en je ziel voeden met datgene wat jij nodig hebt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. 

bron: Karin Janssen

Het opvoeden en begeleiden van je kind is niet altijd een koud kunstje. Bij de geboorte van je kind werd geen gebruiksaanwijzing meegeleverd. Die gebruiksaanwijzing bestaat min of meer wel, maar moet als het ware gecodeerd worden. Goedbedoelde adviezen van derden passen niet altijd bij jouw kind. Het vergt geduld, creativiteit en inventiviteit om de ongeschreven taal van je kind te leren begrijpen. Een ding is echter zeker: jouw kind is niet zomaar bij jou terechtgekomen. 

Jouw kind laat je niet zomaar een probleem zien. Hij/ zij wil hiermee altijd iets duidelijk maken. Hiermee wil hij/ zij zeggen dat hij/zij niet kan groeien op de wijze die hij/zij voor zichzelf (conform zijn/haar zieleplan) voor ogen had. Het is hun manier van uiten als noodkreet om gehoord en gezien te worden. Deze noodkreet kan hij/zij ook gebruiken als uitnodiging aan jou: Hoor en zie jij jezelf staan? 

Zoals we al eerder vertelden spiegelt je kind jou wat er zich in jou afspeelt. Neem de tijd om de spiegel van je kind te onderzoeken. Weerspiegelt je kind spanningen in het gezin? Is je kind brutaal en agressief omdat je geen grenzen stelt en hij/zij jou met dit gedrag uitnodigt om beter voor jezelf te zorgen door grenzen te stellen voor jezelf en dus ook voor hem/haar? Of spiegelt jouw drukke kind, jouw eigen drukke, hectische leven en laat hij/zij via druk gedrag weten dat je het wat rustiger aan moet doen en meer tijd voor hem/haar en voor jezelf moet nemen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is ook mogelijk dat je kind de pijn van jouw eigen innerlijk kind spiegelt. Het innerlijk kind is een benaming voor dat deel van je onderbewustzijn dat emotioneel beschadigd is geraakt in de (vroege) kinder- en/of jeugdjaren. Je innerlijk kind functioneert als een klein kind. Dit kind zal eindeloos zijn best doen om datgene wat hij vroeger gemist heeft alsnog te verkrijgen. Het innerlijk kind wacht als het ware tot jij als volwassen persoon jouw eigen innerlijk kind geheeld hebt. We dragen allemaal nog gewonde innerlijke kindjes met ons mee. Als je je daarvan bewust bent, kunnen oude wonden (van ons vroegere kind-zijn) geheeld worden.

Onbewust kun je soms vanuit een oud patroon reageren op een bepaalde situatie waarvan je achteraf denkt: dat was geen volwassen reactie van mezelf. Wat er in zo’n situatie gebeurt, is dat je reageert vanuit jouw innerlijk kind, dat vroeger ook zo reageerde op eenzelfde soort situatie. Omdat je de situatie herkent, reageer je niet als een volwassen persoon hierop, maar als het gewonde innerlijk kind uit die eerder gemaakte situatie. Je kind kan dus met zijn/haar gedrag of probleem ook de pijn van jouw innerlijk kind spiegelen. Je kind vraagt je om je bewust te worden van dit gewonde innerlijke kind met als doel jezelf te helen. Hij/zij nodigt je uit tot bewustwording: wie wil je zijn, wat wil je met je leven en wie ben je echt. Hij/zij nodigt je uit om na te denken over de vraag: ‘ Leef je bewust en in verbinding met jezelf?’ 

Nieuwetijdskinderen zijn puur, zuiver en vol liefde. Ze staan nog dicht bij wie ze werkelijk zijn. Met deze prachtige kwaliteiten beïnvloeden ze ons: ze vragen ons te kijken naar onze eigen onvervulde spirituele behoeften om zo onze eigen prachtige kwaliteiten opnieuw te ontdekken. Ook jouw kind is puur en vol liefde. Hij/zij heeft een unieke levensmissie en nodigt jou uit om jouw eigen levensmissie te (her)ontdekken. Door allerlei omstandigheden kun je het contact kwijtgeraakt zijn met je eigen talenten. Als je je verborgen talenten (weer) ontdekt kun je je verbinden met je eigen levensmissie, je werkelijke doel hier op aarde. Je passie herkennen, je bewust worden van je eigen waarden en je talenten benutten, maken dat je doet wat je echt leuk vindt en waar je echt goed in bent. Dan leef je een bezield leven. Bezield leven maakt je tot een passievol en blij persoon. Je kind vraagt jou om een bezield persoon te worden. Durf je de uitdaging met jezelf aan om echt te worden wie je werkelijk bent door ook in de spiegel van je kind te kijken?

Als je kind jou een probleem spiegelt, is het dus heel goed mogelijk dat je zelf niet lekker in je vel zit. Jouw kind nodigt jou met zijn probleem dus uit om opnieuw in verbinding te gaan met jezelf.

Graag willen we zijn zoals een ander, maar dat maakt niet alleen dat je van jezelf verwijderd raakt, het biedt ook onvoldoende ruimte aan de ander om te zijn wie hij/zij is en te doen waar hij/zij goed in is. Twijfelen aan jezelf, het zien van beren op je weg en je zorgen maken over de weg die je moet gaan, maakt dat je soms zelf vergeet om te lopen. De beren verdwijnen pas als je met ze gaat ‘dansen’.

Jouw kind nodigt je uit om te groeien, te veranderen en gelukkig(er) te worden.

Hoe moet een kind van drie jaar zich voelen als je tegen hem/haar ‘schreeuwt’ en zegt dat hij het niet goed doet. Ook jij hebt een driejarig kind in je. Vaak breng je een groot deel van de tijd door met schreeuwen en het uiten van negatieve kritiek tegen dat kind in jezelf. Kun je je voorstellen dat je dan niet van jezelf houdt? Dat je je niet veilig voelt? Hoe zou datzelfde kind zich voelen als je tegen hem zegt dat je van hem houdt, dat je hem mooi vindt en dat hij de moeite waard is? Alleen jijzelf kunt besluiten om verandering te brengen in de relatie met jezelf. Dat zal ook de relatie met je kind veranderen. Houden van wie je bent, precies zoals je nu bent, brengt je dicht bij jezelf en bij wie je werkelijk bent. Accepteren wie je bent is een mooie uitnodiging aan je kind: je nodigt hem/haar uit om ook zichzelf te mogen zijn. 

NT hart wolkLfs J & R

Advertenties

Spelregels voor kinderen van deze tijd

NT hart wolkKinderen van deze tijd vragen de mensen om hen heen om niet in hokjes te denken, maar in hartjes. Deze gevoelige, intuitieve, wijze kinderen vragen om een benadering met nieuwe spelregels. Het is te kortzichtig om deze kinderen als lastig te zien: deze kinderen hebben het zelf lastig. Nieuwetijdskinderen hebben begeleiding nodig bij het ontwikkelen van hun talenten, kwaliteiten en gaven. Nieuwetijdskinderen leven in het NU en kunnen daardoor de gevolgen van hun handelingen niet altijd overzien. Ze weten het zelf zo goed, maar hebben wel (aan)sturing nodig om tot het juiste te komen. Je helpt deze kinderen niet door hen betuttelend en belerend te benaderen. Ze voelen zich dan niet serieus genomen. Nieuwetijdskinderen zijn gebaat bij het voorleggen van keuzes. Als ze een keuze hebben, hebben ze het gevoel dat ze mee mogen bepalen in dat wat gaat gebeuren.

Communicatie middels positieve, bekrachtigende woorden is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de spelregels. Middels communicatie leg je niet alleen keuzes voor, maar kun je ook uitleg geven aan je kind. Al vanaf de babyperiode kun je alles wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent, uitleggen. Je kind voelt dan aan dat je zijn/haar bewustzijn respecteert.

Ieder kind is uniek en ieder kind daagt de ouders, opvoeders, verzorgers, leerkrachten en begeleiders uit om creatief te zijn in het zoeken naar de spelregels die op hem/haar van toepassing zijn. Het gaat erom de spelregels te achterhalen die passen bij de levensstijl van je kind. Het ene kind wordt rustig als hij de natuur in gaat, terwijl een ander kind helemaal bij zichzelf komt door een half uur naar muziek te luisteren.

Nieuwetijdskinderen hebben actief begeleiding en betrokkenheid nodig bij het maken van keuzes, het stellen dan wel bepalen van grenzen en het achterhalen van hun eigen spelregels. Daarbij is het van groot belang dat er geen tegenstrijdige signalen worden afgegeven over deze spelregels. Tegenstrijdige signalen pikken ze direct op. Met duidelijke spelregels weten ze precies waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid biedt begrenzing en dus veiligheid. Met duidelijke spelregels kunnen ze zichzelf ontplooien vanuit een goede basis, zodat hun unieke kwaliteiten tot uitdrukking kunnen komen.

Nieuwetijdskinderen en onderwijs

NT schoolKinderen brengen een groot deel van hun kind zijn door op school. School dient daarom ook een fijne veilige plek te zijn. Een plek waar kinderen zich veilig voelen. Een goede sfeer op school is daarbij een eerste vereiste. Ze hebben baat bij een rustige, positieve sfeer in de klas. Tegelijkertijd is school een plek waar kinderen snel overprikkeld kunnen raken. Er gebeurt van alles om hun heen, in de verte horen ze een vogel fluiten, een kind achter in de klas die zijn neus ophaalt, de beamer van het digibord wat zoemt, een kind wat niet lekker in zijn vel zit wat ze aanvoelen etc. Ondertussen moeten ze zich focussen op de instructies van de leerkracht en het concentreren op het afmaken van werk. Dat is een hele klus als je tegelijkertijd (intens) allerlei prikkels ontvangt via je zintuigen. Deze prikkels leiden kinderen af van datgene wat ze moeten doen.

Sommigen nieuwetijdskinderen kunnen op school ondanks het oppikken van de vele indrukken nog keurig in het gareel lopen. Als ze eenmaal thuis zijn, worden ze hyperactief, vervelend of recalcitrant, omdat het thuis veilig is om de prikkels te ontladen. Er zijn echter ook kinderen die niet wachten tot ze thuis zijn. Zij worden op school al stuiterballen.

Veel nieuwetijdskinderen reageren op een dergelijk negatieve manier op het onderwijs. Wat ze zoeken en hopen te vinden zijn niet zozeer allerlei reken- en taallessen, ze zoeken vooral hulp bij de dingen die ze beleven- om die te kunnen begrijpen en een plaats in hun leven te geven. Daarnaast willen ze hun speelsheid en beweeglijkheid vorm leren geven. Ze willen weten hoe je met conflicten moet omgaan en hoe ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Bovendien willen ze graag iets horen over de geestelijke wereld, omdat ze zelf nog sterk in verbinding met die wereld staan en leven. Ze willen zich creatief kunnen uiten, omdat ze juist in hun creativiteit hun diepere weten en aanvoelen tot uitdrukking kunnen brengen. Kortom: het onderwijs dat ze zoeken en willen, moet aansluiten bij hun belevingswereld, hun vragen en bij de beelden en de creatieve mogelijkheden die in hen leven. Dat betekent dus, dat ze een heel ander type onderwijs zoeken (en nodig hebben!) dan het reguliere onderwijs van dit moment.

Kinderen worden reeds vanaf hun kleutertijd onderworpen aan Cito- toetsen. Scholen dienen over de resultaten hiervan verantwoording af te leggen aan de onderwijsinspectie. Het doel van het afnemen van Cito-toetsen is om de cognitieve ontwikkeling van kinderen nauwkeurig te kunnen volgen. Echter zeker niet minder belangrijk is het volgen van hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Op scholen gebeurt dit ook maar daar zou echt veel meer aandacht naar uit moeten gaan. Juist nieuwetijdskinderen hebben meer nodig dan voeding voor hun IQ. Ze verlangen ook naar voeding voor hun emotionele intelligentie (EQ) en hun spirituele intelligentie (SQ). Voeding in de vorm van inspiratie, hulp en aandacht om hun sociaal- emotionele kwaliteiten (nog meer) tot uiting te kunnen brengen. Voeding om ze bewust te maken van het feit dat het veilig is om gevoelig, wijs en intuïtief te zijn. En dat ze zich niet anders hoeven voor te doen om ‘ erbij te horen’: ze hoeven niet stoer of buiten proportie assertief te worden als dat niet bij hen past. School kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Zowel voor de leerprestaties als de sociaal- emotionele ontwikkeling geldt dat niet ieder kind zich ontwikkelt op hetzelfde moment volgens de maatstaven van hoe het moet zijn volgens bepaalde statistieken. Nieuwetijdskinderen laten zich niet inpassen in grafieken en tabellen. Deze kinderen leren door ervaring op het moment dat ze er aan toe zijn. Het ene kind wil in zijn leven andere kwaliteiten, talenten en gaven tot expressie brengen dan het andere kind. Elk kind is ergens goed in.

Kwaliteiten die een nieuwetijdskind voor het realiseren van zijn levensmissie niet nodig heeft, zal hij/zij links laten liggen. Nieuwetijdskinderen zullen op school ook niet goed presteren als het om die kwaliteiten gaan. Op school wordt echter verwacht dat kinderen op gezette tijden voor alle kwaliteiten een bepaalde ontwikkeling doormaken. Voor een nieuwetijdskind voelt het daarentegen prettig om op school de dingen op zijn/haar manier en in zijn/haar eigen tempo te mogen doen en te ontwikkelen. Dit kan tot uitdrukking komen wanneer gekozen wordt voor een onderwijssysteem dat het belang van het ontwikkelen van individuele kwaliteiten, talenten en gaven in acht nemen.

De balans tussen enerzijds gedwongen leren, de druk vanuit de onderwijsinspectie, het reproduceren van feiten, de Cito- toetsen en anderzijds aandacht voor individuele behoeften en het ontwikkelen van kwaliteiten/talenten/gaven mag opnieuw serieus bekeken worden. Als de aandacht meer verplaatst wordt van informatie-reproducerende kinderen naar kinderen die op hun eigen tijdstip hun natuurlijk potentieel kunnen ontwikkelen, wordt het fijner om naar school te gaan.

Het vergt extra aandacht en energie om een andere manier van denken en benaderen te ontwikkelen voor reguliere scholen, maar het uiteindelijke resultaat levert veel op.

Zou het niet fantastisch zijn als er meer balans zou komen tussen leren met het hoofd en leren met het hart? En dat het meer gaat om wie ze zijn dan wat ze presteren?Juist gevoelige kinderen – wat nieuwetijdskinderen nu eenmaal zijn- hebben veel aan een kunstzinnig onderwijs en een creatieve opvoeding die met deze inzichten rekening houden. Werken met kleuren, toneelspelen, sprookjes (voor)lezen en muziek maken zijn in deze fase (7-14) essentieel. Waar nieuwetijdskinderen echter een onderwijs krijgen dat niet gestoeld is op deze inzichten, kunnen zij hun innerlijke onvoldoende tot ontwikkeling en tot evenwicht brengen. En dat leidt weer tot een toenemende innerlijke onrust, en dus tot concentratiegebrek en hyperactiviteit.

Herken je bepaalde dingen in dit stuk? Deel je ervaring met ons!

Lfs, J&R 

Meer lezen? – Hans Stolp (De levensopdracht van nieuwetijdskinderen) Drs. K.M.W.Janssen (Kinderen bewust (op)voeden)

Boekentip

Help…ik voel zo veelKinderen krijgen zeer veel informatie en prikkels te verwerken. Wanneer deze prikkels op een goede manier worden gefilterd, is er niets aan de hand. Nieuwetijdskinderen reageren echter gevoeliger en raken overprikkeld.

Het boek “Help…ik voel zo veel!’ helpt kinderen op een speelse en aansprekende manier om te gaan met hun hooggevoeligheid en te ontdekken wie ze zelf zijn. Dat maakt ze sterker en geeft ze zelfvertrouwen. Dit boekje is speciaal geschreven voor (hoog) gevoelige en snel overprikkelde kinderen (van circa 7-11 jaar). Door middel van spelletjes, opdrachten, vragen, tips en verhaaltjes kunnen kinderen ervaren en ontdekken hoe het te veel voelen en overprikkeld raken bij hen ontstaat en hoe zij er anders mee om kunnen gaan.

Schrijfster: Carla van Wensen 

Authentieke communicatie

Authentieke communicatie (praten vanuit je hart) is belangrijk en vooral ook je kind de ruimte geven om zijn/haar ware gevoelens en gedachten te uiten.
Het bieden van structuur, duidelijkheid,openheid en de mogelijkheid voor eigen inbreng van de kinderen werkt vaak goed.

Bij mijn jongste dochter helpt het enorm om gesprekken met spellen te combineren.

Mijn dochter zit niet graag stil en een actief spel bevredigt deze behoefte zodat er ruimte ontstaat voor een gesprek. Ik probeer het gesprek ook altijd kort te houden, de spanningsboog is 10 minuten/ kwartier. Kinderen hebben van nature geen probleem om over hun gevoelens te spreken maar een emotie benoemen is vaak nog wat lastig.

Ik heb Het Krachtspel gehaald van Helen Purperhart. Bij een disbalans komen eigenschappen zoals bijvoorbeeld futloos, boos en druk sterker naar voren.
De kaarten helpen bij het zoeken naar de tegengestelde kracht die nodig is om de disbalans op te heffen. Je kind ontdekt in zich de kracht die het nodig heeft.

Bijvoorbeeld: De emotie Angstig …Beeld de emotie angstig uit of vraag welk geluid en welke beweging bij angstig horen. Je kunt ook muziek opzetten die bij angstig hoort en er samen op dansen. Wat ik graag met mijn jongste dochter doe is erbij tekenen. Wij maken dan een tekening van een, in dit geval angstig fantasiedier. (Verzin een naam voor het fantasiedier!)  Kijk samen naar wat er nog nog meer bij angstig hoort. (bijvoorbeeld;ik ben voorzichtigOok combineer ik de emotie angstig bijvoorbeeld met de rode emotie stoer. Op deze manier wordt de tegengestelde kracht duidelijk bij haar die ze nodig heeft. Of druk tegenover verveeld et cetera. Je kunt het spel met meerdere personen spelen maar ook 1 op 1. Mijn dochter is super enthousiast over dit spel en speelt het graag. Vaak onder het kleuren vraag ik naar een situatie van die week. Is ze een moment angstig geweest? Of juist heel stoer? En zo kun je dat met alle emoties doen. Op deze manier komen alledaagse dingen aan bod maar ook juist hetgeen waar ze niet makkelijk over praten omdat ze bijvoorbeeld voelen dat mensen het niet begrijpen, en dat kan het gevoel weer versterken dat ze zich niet begrepen voelen.

Een kind dat zich niet begrepen of gehoord voelt, zal zich afsluiten en zijn/haar gedrag veranderen waardoor wij ze lastig, vervelend of zelfs onhandelbaar in de omgang vinden.

Van ons wordt verwacht dat we begripvol met ze omgaan dat we hen durven laten zien wie we werkelijk zijn. En dat we ons hart laten spreken, onze echte gevoelens uitspreken en gaan vertrouwen op onze intuïtie bij het opvoeden van deze kinderen. Want dat is wat deze kinderen vooral van ons vragen.

Lfs, J 

IMG_4677

Kinderen bewust (op)voeden

Ik heb al verschillende boeken gelezen maar dit was wel 1 van de boeken die er voor mij uitsprong.

Over de schrijfster;

Karin Janssen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht met de wens om gynaecoloog te worden. Een aantal hobbels op haar weg zorgde ervoor dat ze haar koers moest wijzigen. Vanuit een holistisch perspectief helpt ze nu op een andere manier om kinderen ‘veilig op aarde’ te zetten. Karin werkt in haar praktijk voor Kindigo® therapie ook met volwassenen.

ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, dyslexie… Steeds meer kinderen krijgen een label. Zijn deze kinderen ‘anders’?

Dit boek laat je zien wie deze kinderen werkelijk zijn. Ze hebben prachtige kwaliteiten zoals (hoog)gevoeligheid, een sterke intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Ze dragen een boodschap uit: het is tijd voor verandering. En verandering vraagt niet om labelen, maar om anders denken.

Deze generatie gevoelige kinderen raakt snel overprikkeld. Hoe raken ze overprikkeld? Welke soorten prikkels zijn er? Wat zijn de gevolgen hiervan?

Karin Janssen beschrijft het in dit boek. Ze biedt inspirerende inzichten in de kwaliteiten, het gedrag en de belevingswereld van kinderen. Maar ook in de oorzaken van hun klachten en problemen. Zo zijn veel kinderen uiterst visueel ingesteld. Dit zogenoemde ‘beelddenken’ kan leiden tot leer- en gedragsproblemen. Zijn deze kinderen geholpen met een label of vragen onze schoolsystemen om vernieuwing?

In Kinderen bewust (op)voeden pleit Karin voor een holistische kijk op kinderen, met de boodschap achter de klachten als uitgangspunt. Ze ontwikkelde de Kindigo® therapie om de oorzaak aan te pakken op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Doel van haar therapie: het kind terug in zijn kracht! Vanuit innerlijke kracht kunnen kinderen invulling geven aan hun unieke kwaliteiten, talenten en gaven.

Bewust (op)voeden vraagt om veel meer dan een gezonde boterham. Dit boek geeft talloze tips en is tevens een uitnodiging aan ouders, opvoeders, artsen, hulpverleners, therapeuten en leerkrachten om op een andere manier naar (het gedrag en de problemen van) kinderen te kijken. Laat je verrassen door de vele mogelijkheden om kinderen nieuwe handreikingen te bieden.

Het boek staat ook boordevol WIJSheden/uitspraken en tekeningen van kinderen evenals persoonlijke verhalen.

Hoewel het boek over kinderen gaat, had de titel ook kunnen zijn: ‘Jezelf bewust (op)voeden’. Het boek geeft namelijk ook inzichten die te maken hebben met:

Hoe word je ziek?
Waarom word je ziek?
Welke ballast maakt je ziek? Denk dan aan verkeerde voeding (E-stoffen, aspartaam, suiker en nog veel meer) vaccinaties, medicijngebruik, tekort aan vitaminen en mineralen, emotionele spanningen, stress in het algemeen, mentale ballast vanwege faalangst of een negatief zelfbeeld.

 Kinderen bewust opvoeden NT

Kaarten voor je kind (eren) en eigenlijk ook voor jezelf… ;)

Toen ik  de naam nieuwetijdskinderen hoorde en zoveel herkenning erin vond wilde ik het liefst alles lezen en weten.

Maar op een gegeven moment heb je aardig wat gelezen en dan…want het is een hoop informatie maar hoe ga je ermee om? Zoals in elke opvoeding je hart volgen maar soms zijn wat kleine handvatten toch ook erg fijn 😉

Met mijn kinderen gebruik ik bijvoorbeeld de volgende kaarten:

– Kaarten voor Lichtkinderen van Babel Mohr en Stefan Stutz

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen hun eigen licht en het bewustzijn van de verbondenheid met alles en iedereen behouden?

Deze 50 kaarten kunnen je daar op een speelse, vrolijke manier bij helpen. Ze bevorderen de spirituele creativiteit en stimuleren het zelfhelende vermogen in de kinderen. 

– Eigenwijsjes coaching kaartjes van Lo Beers – ontdek je innerlijke kracht …. ik kan het!….

Als je van jongs af aan gewend bent om positief te denken, leg je de basis voor een goed zelfbeeld. EigenWijsjes helpen je daarin op weg. Het kaartje wat je trekt is op dat moment het perfecte EigenWijsje voor jou. Het geeft je meer zelfvertrouwen en is daarbij een steuntje in de rug. Het helpt je positief te denken, op een eigen en wijze manier! 

De lichtkaarten gebruik ik voor het slapen gaan. Er zitten verschillende kaarten in voor verschillende leeftijden. En we zoeken vaak iets uit waar ze op dat moment behoefte aan hebben. De eigenwijsjes gebruik je bij voorkeur 1x per week, bijvoorbeeld op zondag of maandag dat kaartje is dan voor de hele week. Het is leuk om het kaartje wat voor die week getrokken is in zicht te leggen. Je kunt de kaartjes ook vaker gebruiken als ze wat extra steun nodig hebben of natuurlijk gewoon omdat ze er zin in hebben 🙂 Vaak nodigt zo’n kaartje uit dat ze spontaan beginnen te vertellen wat er in hun hoofd op dat moment omgaat.

Lfs, J. 

Kaarten NT