Nieuwetijdskind weetje…

Nieuwetijdskinderen voelen dingen aan en handelen ernaar, zonder dat ze erover nadenken. Het intuïtief leven van nieuwetijdskinderen brengt ook met zich mee dat ze dingen weten. Ze weten dingen zonder dat ze kunnen uitleggen of verklaren hoe ze dat weten of waarom ze dat weten.
Nieuwetijdskinderen horen, voelen en weten de waarheid. Nieuwetijdskinderen luisteren niet naar je woorden, maar voelen, kijken en weten.

Dit intuïtieve innerlijk weten heeft tot gevolg dat deze kinderen botsen met het verstandelijk beredeneren van veel mensen in onze maatschappij.
Met dit botsen nodigen ze de mensen om hen heen uit om weer (of nog meer) vanuit hun gevoel te leven.

NT kind vleugel

Meer lezen? —> Kinderen bewust (op)voeden. Drs. K.M.W. Janssen

Advertenties

Nieuwetijdskindweetje…

In essentie weten nieuwetijdskinderen heel goed wat hun levensmissie is. Als zaken niet gaan volgens hun wijsheid, willen ze graag tekst en uitleg waarom iets gevraagd of opgelegd wordt. Op deze manier kunnen ze begrijpen waarom het ook anders kan of moet. Als hen iets wordt gevraagd of medegedeeld zonder onderbouwing, voelen ze zich niet gezien in hun wijsheid en (vol)waardigheid. Ze hebben moeite met gezag zonder uitleg. Dit kan bij hen zelfs een gevoel van onrechtvaardigheid oproepen. Ondanks hun wijsheid en hun behoefte aan volwaardigheid en respect hebben ze een gezaghebbende ouder nodig die duidelijk is en grenzen bepaalt. Want vergeet niet: het blijven kinderen die hulp en begeleiding nodig hebben. 

Boekentip: Kinderen bewust (op)voeden Drs. K. Janssen NT vraagteken

Nieuwetijdskind weetje… Emoties!

emotiesZoals we al eerder schreven voelen Nieuwetijdskinderen heel veel aan. Wist je dat ze emoties van anderen aan kunnen voelen? Ze kunnen zichzelf niet goed buiten een situatie, een gebeurtenis of emotie van een persoon plaatsen. Bijvoorbeeld als een volwassene boos is, wordt een nieuwetijdskind een met die boosheid. Een nieuwetijdskind voelt zichzelf ook boos of krijgt er (bijvoorbeeld) hoofdpijn van. Ze zijn zich er echter niet van bewust dat deze boosheid niet van zichzelf is. Een nieuwetijdskind ervaart de boosheid alsof hij/zij zelf boos is. Als een nieuwetijdskind een ruimte instapt waar anderen zitten pikken ze emoties/energieën op van anderen. Je begrijpt dat is niet niks!

Het is dus voor deze kinderen heel erg belangrijk  dat ze leren hoe ze zich kunnen afsluiten voor emoties van anderen en dat ze de verschillende emoties leren kennen. Wat voel je nou bij een bepaalde emotie? Wat doet het met je? Hoe kan je ermee omgaan? Dit zijn eigenlijk allemaal verschillende vragen wat ze al vrij vroeg spelenderwijs moeten leren. De kans bestaat dat als ze het niet weten niet goed onderscheid kunnen maken tussen hun eigen gevoel/emotie en de emotie wat bij een ander hoort. Door het voelen en ervaren vanuit een groter geheel kan een valkuil zijn dat een nieuwetijdskind eerder op een ander dan op zichzelf gericht is. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen minder goed contact kunnen hebben met hun eigen innerlijke behoeften, maar ook met hun eigen lichaam. Wanneer ze hun lichaam minder goed voelen, kunnen ze grenzeloos doorgaan: ze kunnen zichzelf makkelijk fysiek uitputten. Ze fungeren in zo’n situatie eigenlijk als spiegels, maar vaak ervaart de ouder het kind op dat moment als “lastig”.

Maar hoe kun je als ouder je kind hierin begeleiden en helpen? Op onze fb pagina vind je verschillende tips in de vorm van boeken en spellen. ( Zoals bijvoorbeeld het Krachtspel van Heleen Purperhart of het boek Help! Ik voel zoveel).

We zullen in in de loop der tijd meer tips, spelletjes en filmpjes met je delen om je wegwijs te maken.

Wil je privé een situatie beschrijven of een tip dan mag je ook altijd een e-mail sturen.

Weetje…de naam nieuwetijdskind

Wist je dat er ook volwassen nieuwetijdskinderen bestaan?

Nieuwetijdskinderen waren er vermoedelijk al sinds de jaren ’50 misschien zelfs wel al daarvoor. Met name in Amerika kwam men tot dat inzicht. Zo was de Amerikaanse Nancy Ann Tappe bijvoorbeeld degene die voor het eerst heeft bericht over het fenomeen indigokinderen, een van de termen waarmee nieuwetijdskinderen in die tijd werden aangeduid. Ze vertelt: Ik denk dat ik het in 1982 voor het eerst begon te zien. Het was me al veel eerder opgevallen, maar toen had ik het nog niet benoemd. Pas rond 1985 realiseerde ik me, dat het geen tijdelijk fenomeen was. Nancy noemde de ‘nieuwe’ kinderen indigokinderen. Dat kwam, omdat ze  intuïtief  bij ieder mens een bepaalde kleur waarnam, passend bij diens gedragingen en het type mens dat hij of zij vertegenwoordigde. Nu ‘zag’ ze in de jaren tachtig dat twee kleuren (en daarmee dus twee type mensen) aan het verdwijnen waren: fuchsiarood en magenta, maar dat er een nieuwe kleur opdook en bij kinderen zichtbaar werd: indigo, een prachtige, intens diepblauwe kleur. Zo kwam zij tot het inzicht dat er kennelijk een nieuw type mens geboren werd; het indigokind. Al snel kreeg het thema indigokinderen of nieuwetijdskinderen ook in Europa aandacht, een aandacht die in de jaren daarna alleen maar toenam. In Nederland werd er in 1997 het Platform voor nieuwetijdskinderen opgericht waarin mensen van verschillende achtergrond samenwerkten om nieuwetijdskinderen op te vangen en te helpen, en om bekendheid te geven aan het verschijnsel nieuwetijdskind. Dat heeft goed gewerkt: bijna iedereen heeft er inmiddels al wel over gehoord. Het is duidelijk geworden dat we over een mondiaal verschijnsel mogen spreken, omdat nieuwetijdskinderen in alle culturen en alle religies blijken voor te komen: de berichten over nieuwetijdskinderen komen werkelijk overal vandaan. Daarnaast blijkt het aantal nieuwetijdskinderen alleen nog maar toe te nemen, zodat we kunnen spreken van een doorbraak naar een nieuw bewustzijn.

Er zijn diverse benamingen waarmee de ‘nieuwe’ kinderen worden aangeduid. De term nieuwetijdskinderen wordt vrij algemeen gebruikt als aanduiding voor alle kinderen van de nieuwe tijd: het is dus een soort verzamelnaam. Daarnaast komen we de benaming indigokinderen tegen. Deze term kwam, zoals hierboven te lezen, op vanwege de kenmerkende indigoblauwe aurakleur die deze kinderen eigen is. Ook wordt de naam sterrenkinderen ,regenboogkinderen, of kristalkinderen gebruikt.  Kristalkinderen worden zo genoemd vanwege hun hoge vibratie van kristallen. Regenboogkinderen zijn de kinderen die de laatste jaren geboren worden, ze zijn extreem gevoelig en hebben een uitgesproken intuïtief bewustzijn. Anderen spreken daarnaast over de kinderen van het licht. Die term is begrijpelijk, omdat sommige nieuwetijdskinderen met een grote vanzelfsprekendheid  (die de volwassenen om hen heen verbaast) zeggen dat ze uit (de wereld van) het licht komen. Nog weer anderen gebruiken de term intuïtieve kinderen. Dat zijn kinderen met een grote intuïtieve gevoeligheid die zich al van jongs af aan van hun hoge roeping bewust zijn.

Nieuwetijdskind weetje….

Wist je dat nieuwetijdskinderen (zeer) gevoelig zijn?

Ze worden geboren met een zenuwstelsel dat veel meer prikkels signaleert en te verwerken krijgt dan iemand die dit zenuwstelsel niet heeft. Het is net alsof ze functioneren als een radio die vijftig frequenties tegelijk ontvangt. Ze nemen veel scherper en tot in uiterste details waar. Ze zien, horen, voelen en ruiken dingen die anderen ontgaan. Het is alsof hun zenuwstelsel is uitgerust met duizenden extra voelsprietjes. Ze kunnen daardoor een (hoog)gevoeligheid laten zien voor geluid (horen), geuren (ruiken), licht (zien), aanrakingen (voelen), geuren (ruiken), of smaken (proeven). Ze kunnen schrikken van zachte geluiden of interpreteren harde geluiden als overweldigend hard. Voorbeeld: een passerende motor kunnen ze als een overvliegend straalvliegtuig ervaren.

oren dicht NT

Nieuwetijdskind weetje… Prikkels

Wist je dat als nieuwetijdskinderen zichzelf niet op tijd kunnen ontdoen van het teveel aan prikkels, ze zelf een manier zoeken om deze kwijt te raken? Dit kan zijn in de vorm van:

  • Hyperactief, druk (stuiterballen). Ze hopen op die manier alle prikkels uit hun lichaam te kunnen “stuiteren”
  • Ruzie maken of ruzie uitlokken
  • Constant bewegen, bijvoorbeeld met de benen wippen, armen zwaaien et cetera. Op deze manier trilt het kind de ongewenste prikkels uit zijn/haar lichaam
  • Dromerig zijn. Het kind is tijdelijk moeilijk bereikbaar, omdat hij/zij even de wereld vol prikkels ontvlucht
  • Snel huilen of vaak huilen. Door te huilen maakt het kind zich ‘schoon’ om zichzelf te kunnen bevrijden van de opgezogen prikkels
  • Schoppen, boos of agressief worden. Dit kan gebeuren na een ogenschijnlijk klein akkefietje. Het akkefietje is dan de druppel die de emmer (aan prikkels) doet overlopen
  • Compleet door het lint gaan. Dit is een uiting van het feit dat alle prikkels veel te veel zijn geworden voor het kind. Deze emotionele uitbarsting is niet binnen een paar minuten opgelost. Het kind wordt pas rustig als hij zichzelf helemaal ontladen heeft van het teveel aan prikkels
  • Afwezig gedrag vertonen. Er zijn kinderen die lamgeslagen raken van een wereld vol overweldigende prikkels; zij vertonen het merendeel van de tijd teruggetrokken gedrag. Het is niet goed mogelijk om echt tot deze kinderen door te dringen. Ze hebben zich afgesloten van de wereld om hen heen en zijn daardoor minder makkelijk tot zelfs niet bereikbaar. Juist bij deze kinderen is alertheid geboden, aangezien deze kinderen geen ‘lastig’ gedrag laten zien

Een weetje over nieuwetijdskinderen

nieuwetijdskind-180x130Wist je dat nieuwetijdskinderen bijzondere ogen hebben? Als je in hun ogen kijkt dan kun je haast niet stoppen met kijken. Zo helder en wijs kijken ze de wereld in! Ongeacht welke kleur ze zijn. Het is net alsof je in het oneindige kijkt, het universum!

Wanneer nieuwetijdskinderen  je aankijken is het net alsof ze dwars door je heen kijken en dat doen ze dan ook. Nieuwetijdskinderen scannen als het ware de mensen om hen heen. Ze hebben heel veel kennis en het is net alsof ze een antennetje hebben waarmee ze stemmingen en gedachten van andere mensen kunnen oppakken. Deze kinderen kunnen soms ook heel bijzondere uitspraken doen, met name over gedachten of emoties van andere mensen. Mensen schrikken nog wel eens van deze opmerkingen, vooral als deze opmerkingen raak zijn en nogal dichtbij komen. De uitspraken die deze kinderen doen zijn ook altijd heel direct en zonder omwegen.