Welkom op onze site!

Welkom op onze site! Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die nog sterk verbonden zijn met waar ze vandaan komen. Hun herinnering aan wie ze zijn versterkt hun gevoel van eigenwaarde dusdanig dat het opvoeden en begeleiden van een nieuwetijdskind  niet altijd makkelijk is. Het vergt geduld, creativiteit en inventiviteit om de ongeschreven taal van je kind te leren begrijpen. Een ding is echter zeker: jouw kind is niet zomaar bij jou terechtgekomen. Nieuwetijdskinderen weten heel goed wat ze willen en hoe ze het willen en komen daarmee in botsing met gangbare opvoeding- en onderwijsmodellen. 
Deze kinderen hebben een innerlijke wijsheid tot hun beschikking waar veel volwassenen zich voor hebben afgesloten. Deze kinderen komen om de volwassenen wakker te schudden en dat is een moeilijke taak want niet iedereen wil wakker geschud worden. 
Maar hoe ‘nuchter’ je ook bent, we kunnen er niet omheen en de erkenning van de gevoeligheid en wijsheid van je kind is een eerste stap. Via deze site willen we graag op een heldere no-nonses manier onze ervaringen met je delen. En je ook uitnodigen om jouw ervaringen met ons te delen. Niet op een “zweverige” of “filosofische” manier maar zoals wij altijd zeggen: Niet op een geitenwollen sokken manier maar op sneakers en/of hakken.

NT9

Advertenties

Nieuwetijdskinderen..

kinderenNieuwetijdskinderen zijn heel gevoelige, intuïtieve en open kinderen die blijk geven van een innerlijke wijsheid. Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige en tevens hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ze zijn over het algemeen open, hebben een sterke intuïtie en zijn erg gevoelig, zowel voor de zichtbare als onzichtbare wereld om ons heen. Stemmingen, sferen en de energie van anderen nemen ze gemakkelijk op. Evenals de energie uit de kosmos, waardoor ze soms aura’s (energievelden) zien, stemmen horen of gebeurtenissen voorzien. Verder zijn ze vaak sociaal, kennen een grote liefde voor dieren en de natuur en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Overgevoeligheid van deze kinderen kan zich op vele manieren uiten, zoals emotioneel, verdrietig of in de vorm van allergie of voedselintolerantie. Veelal leven nieuwetijdskinderen te veel in hun gevoel en staan te weinig met beide beentjes op de grond. (binnenkort zullen we een stuk plaatsen over hoe je nieuwetijdskinderen kunt leren om te aarden/gronden) Nieuwetijdskinderen zijn vaak heel speciale kinderen die hun eigen kijk op dingen hebben, heel verrassend en opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Net of zij een extra dimensie hebben die bij anderen ontbreekt. Dit leidt vaak tot onbegrip, zeker als hun handelen niet binnen de “normale” patronen valt, niet binnen de structuren van onze maatschappij.

Ze laten zich niet bedriegen door de buitenkant van mensen in hun omgeving. Makkelijker gezegd is dat deze kinderen als het ware “spiegels” van onze gevoelens zijn. Liegen tegen deze kinderen is dus praktisch onmogelijk! Als deze kinderen niet bewust zijn van hun eigen “gave” kunnen zij het gevoel van anderen overnemen. Meestal hebben ze zelf niet door dat ze dat doen. Daardoor kan het gebeuren dat ze boos zijn, of verdriet hebben, teleurgesteld zijn, zonder dat ze weten waarom. Juist dat laatste, laat zien dat het gaat om emoties die ze van anderen hebben opgepikt. Zijn wij druk dan worden zij druk. Hebben wij geen harmonie van binnen dan raken zij uit balans. Hebben wij verdriet, dan huilt het nieuwetijdskind s’nachts, zonder te weten waarom. Ze voelen immers haarscherp aan wat er in ons omgaat en nemen dat onbewust over. Dat is voor ouders van nieuwetijdskinderen niet eenvoudig. Neem bijvoorbeeld het verdriet en stress wat we soms bij ons dragen, die houden ze ons als een spiegel voor doordat ze datzelfde gedrag vaak uitvergroot aan ons laten zien. Je moet jezelf bewust maken dat jij eerst zelf tot rust moet komen en dat dan pas je kind tot rust komt. Nieuwetijdskinderen dwingen de volwassenen om hen heen onbewust tot eerlijkheid, zelfinzicht en werken aan zichzelf, en brengen hen zo op de goede weg van geestelijke groei. Dat vraagt veel moed van volwassenen, moed om zichzelf in die spiegel te durven aankijken.

Nieuwetijdskinderen zijn idealistisch, spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze zijn erg gesteld op gelijkheid want in hun ogen is iedereen gelijk ongeacht leeftijd of nationaliteit. Ze hebben ook erg veel respect voor mensen die ze zien als hun gelijken. Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Wel kunnen ze in verwarring raken door onbegrip en daar kunnen ze zich vervreemd en eenzaam door voelen. Ze kunnen zich dan afvragen wat ze hier op aarde komen doen.

Net als dat alle kinderen verschillend zijn, zijn er ook verschillen in nieuwetijdskinderen. Er zijn ontzettend veel sites waar je per nieuwetijdskind informatie kunt vinden.

We zullen de eigenschappen hier in het kort neer zetten:

Indigokinderen:

Indigo’s zijn hoogst intuïtief, empathisch en/of paranormaal begaafd, erg creatief in kunsten, muziek, technologie en schrijven. Ze hebben moeite met regels als ze denken dat het niet klopt of oneerlijk is. Ze hebben het vermogen om de waarheid te zien in alle dingen en weten wanneer ze iets wordt voorgelogen. Omdat Indigo’s één van de eerste erkende nieuwetijdskinderen waren, werd er al gauw een label opgeplakt van ADD of ADHD wat absoluut niet klopt. Ze zijn erg intelligent en ze zijn vaak niet al te openlijk over hun gaves. De taak van deze Indigokinderen was met name om oude patronen te doorbreken en de deur te openen voor nieuwe paradigma’s en energetische structuren op aarde. Ze zijn vaak vasthoudend en eigen-wijs en hebben de neiging alles te willen evalueren en overal vraagtekens bij te plaatsen. Indigokinderen weten vaak wie ze zijn en wat ze willen in het leven, maar zijn ook heel gevoelig en kwetsbaar voor energie en kritiek van anderen en kunnen daardoor snel uit balans raken of trekken zich terug in zichzelf.

Kristalkinderen:

Deze kinderen zijn het gevoeligst van allemaal, zij zijn extreem gevoelig voor alles in hun omgeving zoals geluid, kleuren, negatieve emoties van anderen, geuren, voedsel, het ”gevoel” van kleding, groepsbewustzijn en ga zo maar door. Ze hebben een dagelijks samenzijn met de natuur en de elementen nodig. De Geest van de Natuur zal ze helpen om in evenwicht te blijven en alle negatieve energieën te verwijderen. Ze weten zelf wat goed en slecht is, dus zullen weinig traditionele opvoeding nodig hebben. Kristalkinderen hebben een nog subtielere energie. Zij hebben niet zozeer de behoefte om patronen te doorbreken maar doen alles op hun eigen, vredige manier. Zij kennen de natuurlijke stroming van de energie in het Universum en zijn volledig verbonden met hun Hogere Zelf. Zij dragen in hoge mate bij aan de verhoging van de collectieve trilling van de mensheid doordat ze de vibratie van de nieuwe planeet al bij zich dragen.

Sterrenkinderen:

Deze kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben het gevoel dat ze hier niet thuis horen en soms kunnen ze het gevoel hebben alsof ze geen familie hebben. Ze hebben veel ongeduld met het aardse leven, ze willen vaak alles “gelijk” doen! Ook kunnen het laatbloeiers zijn. Dit komt doordat ze empathisch zijn ze pakken gevoelens van anderen op en denken soms dat dit hun eigen gevoelens zijn. Dat maakt dat ze daarom nooit echt zeker van hun eigen gevoelens zijn. Deze kinderen hebben een hekel aan botheid of grof gedrag. Deze kinderen voelen zich ook sterk verbonden met vorige levens, ze herinneren zich dingen die gebeurt zijn of hebben extreme angsten voor datgene wat heftig was in hun vorige leven. Sterrenkinderen zijn vaak geobsedeerd door de zon, maan en sterren. Ze kunnen uren naar de hemel kijken.

Regenboogkinderen:

Regenboogkinderen hebben een zeer hoog intuïtief bewustzijn. Ze zien en horen eigenlijk alles. Ze zijn zeer aanvankelijk voor energieën die anderen vaak niet waarnemen. Vaak zijn regenboogkinderen paranormaal begaafd. Deze kinderen reageren vaak allergisch op voeding, ze hebben veel baat bij biologisch en/of vegetarisch voedsel. Nog een opvallende kenmerk van deze kinderen zijn hun ogen. Regenboogkinderen worden geboren met uitzonderlijke grote ogen, vaak zijn de ogen blauw maar soms ook bruin. Deze ogen kunnen dwars door je heen kijken, tot recht in je ziel. Deze kinderen zijn bijzonder wijs. Het zijn vaak oude zielen die teruggekeerd zijn als regenboogkinderen. Typerend voor regenboogkinderen is dat ze erg hooggevoelig zijn voor alles. Ze zeggen dat regenboogkinderen de jongste generatie is. Regenboogkinderen worden geboren als bijzonder wijze kinderen die ons heel vaak een spiegel zullen voorhouden. Door hun zeer gevoelige aard moeten ze beschermd worden tegen teveel prikkels van buitenaf. Ze zullen heel veel liefde en respect geven, mits ze zelf ook zo behandeld worden. Ze zeggen dat de regenboog generatie hier is om ons helende energie te geven.

Een Regenboogkind dat zich niet kan ontwikkelen zal qua energielevel terug kunnen vallen.
Een Indigo- of Kristalkind kan zich ook ontwikkelen tot een Regenboogkind.
De term nieuwetijdskinderen is niet leeftijdsgebonden, een volwassene kan dus ook een nieuwetijdskind zijn.

Een verhelderend boek over nieuwetijdskinderen is het boek van Hans Stolp:  De levensopdracht van nieuwetijdskinderen Wie zijn ze en wat ze ons leren 

We zien uit naar je reactie en/of je eigen ervaring.

Lfs R & J

Welkom bij nieuwetijdskinderen

Wat zijn nieuwetijdskinderen:

nieuwetijdskinderen 1Nieuwetijdskinderen zijn heel gevoelige, intuïtieve en open kinderen die blijk geven van een innerlijke wijsheid.

Ze zijn over het algemeen open, hebben een sterke intuïtie en zijn erg gevoelig, zowel voor de zichtbare als onzichtbare wereld om ons heen. Stemmingen, sferen en de energie van anderen nemen ze gemakkelijk op. Evenals de energie uit de kosmos, waardoor ze soms aura’s (energievelden) zien, stemmen horen of gebeurtenissen voorzien. Verder zijn ze vaak sociaal, kennen een grote liefde voor dieren en de natuur en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Elk kind is anders en ook nieuwetijdskinderen zijn allemaal anders en niet hetzelfde. Hebben nieuwetijdskinderen een andere opvoeding nodig? Wij geloven van wel! Volg je hart, observeer je kind, luister naar je gevoel en vertrouw erop dat je samen met je kind de juiste weg zult volgen.

Met deze site willen we graag op een heldere no-nonses manier onze ervaringen met je delen. En je ook uitnodigen om jouw ervaringen met ons te delen. Niet op een “zweverige” of “filosofische” manier maar zoals wij altijd zeggen: Niet op een geitenwollen sokken manier maar op sneakers en/of hakken 😉

We zullen ons zelf ook nog introduceren maar dit leek ons een goed begin! 🙂

Ik wil dat mijn kind gelukkig is #JokeNauta

Er wordt mij vaak gevraagd hoe je als ouder je kind het beste kunt helpen. En de meest gestelde vraag is dan bijna altijd Hoe geef ik mijn kind meer zelfvertrouwen? Ik wil graag dat hij/zij gelukkig is. Een kind dat zichzelf kan zijn wil iedere ouder.

Maar hoe doe je dat? Kun je een kind dat eigenlijk leren?

Alles begint met jouw basis houding. Wat is jouw basis vertrouwen? Heb jij zelfvertrouwen? Ben jij gelukkig? Ben jij echt wie jij zou willen zijn? Of ben jij iemand die de omgeving wil dat jij bent…?
Je kunt je kind helpen door naar jezelf te kijken. Wie ben ik? Vind ik mezelf eigenlijk leuk? Wat straal ik uit? Wanneer dat goed is en je vanuit alle liefde naar jezelf kunt kijken, dan kun je vanuit die Liefde ook jouw kind begeleiden en voelt die zich veilig. Veilig genoeg om de wereld te gaan ontdekken op zijn / haar eigen wijze…

I love me

Op blote sokken #Column #Tessa

Kleuter wilde nooit een zwembroek aanhouden als die nat was. Kleuter en peuter waren beide met 2 jaar zindelijk, want wat vonden ze het vies zo’n natte luier. Ze zijn allebei heel kritisch als het aankomt op viezigheid of nattigheid. Kleren die vies of nat zijn moeten meteen uit en wat schoons en droogs moet ervoor in de plaats komen. Best lastig als vlakbij een bos woont en vies worden door spelen de gewoonte van de dag is. Laarzen worden veel gebruikt en naarmate ze ouder worden, wordt de kleding minder vaak verwisseld en er doorgespeeld met iets vieze of natte kleding. Toch krijg ik regelmatig de opdracht van kleuter labeltjes uit kleding te knippen die jeukt of de vraag of ik andere sokken wil halen, omdat ze echt niet lekker zitten. Ook dekbedovertrekken moeten echt 100% katoen zijn willen ze er goed onder kunnen slapen. Zolen van regenlaarzen moeten geen kreukels inzitten, anders kan ik ze er maar beter uithalen, want dragen doen ze ze anders toch niet.

Peuter knoeit veel en loopt ook wel op sokken of blote voeten buiten als hij in zijn enthousiasme zijn schoenen vergeet. Kleuter zou dit nooit doen, zelfs bij het naar binnen gaan doen hij eerst keurig zijn laarsjes uit, omdat het anders vies wordt binnen. Vaak is peuter hem met laarzen aan voor en is het alsnog vies, maar toch.

Gisteren gingen we op verjaardag. De deur van de tuin stond uitnodigend open en een springkussen lokte kleuter en peuter al snel de tuin in. Daarop moeten de schoenen natuurlijk uit. Kleuter en peuter renden (ik denk uit gemakzucht) warempel de hele middag op blote sokken door de tuin.

Toch trok peuter snel alweer zijn schoenen aan toen hij was uitgesprongen op het springkussen. Kleuter bleef, tegen onze verwachtingen in, doorrennen op zijn sokken. Toen we naar huis gingen vergat hij zelfs zijn schoenen.

We zaten al bijna in de auto toen mijn zusje ons erop wees dat haar neef nog op zijn blote sokken liep. Daar liep hij naar de auto. Kleuter die normaal gesproken juist nooit dit soort dingen doen. Snel zochten we zijn sokken aan en vertrokken met onze held op zijn blote sokken naar huis.

sokken

 

 

 

 

Foto: Internet

Van schoolslag naar vrije slag #Column #Tessa

zwemmenElke zaterdagochtend gaan we naar zwemles. Niet alleen voor kleuter, maar ook voor peuter. Beide zwemmen ze hier al vanaf dat ze baby zijn. Voor de baby’s en peuters is het vooral watergewenning en inspanning/ontspanning in het water en een momentje samen met papa of mama. Voor onze kleuter zijn de echte zwemlessen begonnen. Wel samen met papa of mama in het water, zodat het veilig voelt voor zowel kind als ouder. De zwemjuf had al van tevoren gezegd dat het nog wel even zou gaan duren bij onze kleuter. Maar goed, onze kleuter wilde het zelf graag en was klaar met de peutergroep dus hij zit op echte zwemles.

Vandaag is het drukker dan normaal. Twee groepen tegelijk zwemles. Nu zijn we ook verwend moet ik eerlijk zeggen. Elke week in een heerlijk verwarmde zwemles samen met je mama of papa met zwemjuf zwemles krijgen is best luxe. Meestal in de groep klein en is er veel aandacht. En altijd als beloning in het warme bubbelbad met veel speelgoed.

Maar vandaag is het druk. Ik merk het meteen aan kleuter. Hij is dan ook meteen drukker en ziet alles. Zelf doet hij dan nog maar heel weinig van wat de bedoeling is. Hij zwemt slordiger dan normaal en heeft overal oog voor behalve voor zijn eigen zwemkunsten. Schoolslag wordt al snel spartelen als een hondje, hij blijft zo wel drijven en komt ook naar de overkant. Ik zwem toch! is dan ook zijn antwoord als ik hem vraag gewoon te zwemmen en te luisteren. Daarna borstcrawl, het is jammer dat er geen filmpje bij dit stukje tekst kan. Ons waterratje is het liefs onder water, dus doet dit graag. Zijn kont omhoog en wild spartelen om onder water weer naar de overkant te komen. Dit is zo leuk om te zien! Maar ja, natuurlijk niet de bedoeling. Zijn benen moeten recht en zijn armen grotere cirkels maken. De zwemjuf zegt het tegen hem, ik daarna ook terwijl ik eerst bewust oogcontact zoek. Het maakt allemaal niet uit, want hij ziet alweer wat anders. De zwemjuf doet het voor en kleuter kijkt ondertussen naar een jongetje die zich huilend aan zijn papa vastklampt. Zo nu ben jij, zegt de zwemjuf. Kleuter antwoord dat hij het wel zielig vind dat het jongetje daar zo moet huilen. Gelukkig kent de zwemjuf hem ondertussen ook en lacht ze erom. Volgende week weer beter, dan is het rustiger!

Kleuter zwemt in zijn eigen vrije slag richting dieper water om te watertrappelen. Hij blijft boven water terwijl hij druk om zich heen kijkt. Hij klimt daarna uit het zwembad om een poging te doen in de rij te gaan staan wachten tot hij aan de beurt is om te duiken. Er staat een broertje bij van een ander kindje en kleuter is erg druk met het kleine jongetje, dat hij vergeet dat hij in een rij staat. Hij komt dit keer maar 3 keer aan duiken toe. Normaal probeert hij zelfs een keer extra, want duiken vindt hij echt heel leuk, maar vandaag wil het niet. Als we in het bubbelbad zitten weet hij precies te vertellen wie wat deed en waarom het jongetje moest huilen. Als we ons afdrogen krijg ik ineens een dikke knuffel van hem. Grappig wel dat alle kinderen nog moeten leren zwemmen! Zou wel raar zijn als je alles goed doet, dan mag je natuurlijk niet meer naar zwemles. Het is zo gezellig hier mama!

Ik geloof dat we voorlopig nog wel een tijd zaterdagochtend in het zwembad liggen…..

Foto: internet

Thema Dierendag #Nieuwe activiteit #Brenda

Lapjes Kat

Benodigdheden:
– Vorm van een kat
– Verschillende stukjes stof
– Wol
– Een belletje
– Lijm
– Kwast

Doen:
Kijk even op internet voor een voorbeeld van een kat. Knip hem vervolgens uit op stevig papier.
Zorg voor veel stukjes stof. Restjes in verschillende kleuren, vormen en vooral verschillende texturen.
De lijm, heb ik al vaker aangegeven, kan je mengen met glitters of een klein beetje verf. Op deze manier is het evengoed leuk als de kinderen de stofjes er op en er af halen!
Laat ze vervolgens lekker kliederen en ontdekken met de kwast en lijm. De verschillende soorten stofjes voelen steeds anders.
Als laatste geef je ze oogjes. Laat ze zelf opplakken! En een paar stukjes wol voor de snorharen.
Als je een klein belletje hebt kan je die aan een touwtje rijgen en vervolgens om de hals van de kat hangen.

Wat beleven ze?
– Lekker vies worden van de lijm
– Smeren en voelen van de lijm
– De kleuren van de stofjes benoemen
– Als je voor verschillende stofjes zorgt voelt het ook steeds anders

Zing tijdens dit plak werkje over
‘ Poesje miauw ‘

Klaar is hij!

Veel plezier!

Ze kunnen er niks aan doen? #Column #Tessa

Ik wil opschieten. Waarom geen idee, maar je hebt van die dagen dat de dag je niet snel genoeg kan gaan, omdat alles tegenzit en je snel weer aan een nieuwe dag wilt beginnen. Ik neem mezelf voor om niet boos te worden, omdat ik mijn dag niet heb. De kinderen kunnen er tenslotte niks aan doen, toch?
Heel stom bedenk ik hoe ik kleuter en peuter wat kan vervroegen in hun programma. Ik had natuurlijk van tevoren kunnen bedenken dat het wel eens heel anders uit zou kunnen pakken….

Ik begin enthousiast als kleuter ’s middags op school zit met wat decoratiemateriaal te schilderen voor de babykamer. Eerst nog even snel de stofzuiger door het huis en de wc schoon.
Peuter wil dan graag meehelpen met schilderen, hij is dan ook echt dol op verf en vooral in de kleur oranje. Ik pak de tafel vakkundig in met het plastic tafelkleed en peuter voorzie ik van schortje met de kinderverf. Paar blaadjes erbij en een kwastje. Bordje voor de verf om te mengen en peuter pakt inderdaad meteen de geel en de oranje en gaat aan de slag. Nu denk ik rustig te gaan schilderen. Als ik klaar ben kijk ik even naar peuter die nog verdiept zit in zijn verfwerk. Ik loop even snel naar boven om de was alvast in de droger te gooien, dan is die straks klaar en dat scheelt vanavond weer.

Ik loop naar beneden richting de tafel. Peuter zit heerlijk zijn armen in te smeren met oranje verf. Het schortje heeft hij uiteraard eerst even uitgetrokken. Het enige wat ik uit kan brengen is: waarom? Peuter kijkt naar zijn schortje, die heb ik uitgedaan mama, anders werd hij vies, knap he van mij! Ik ben lekker aan het smeren, voelt zooooo lekker. Voldaan neemt hij nog een klodder en knoeit daarbij de helft ervan op zijn t shirt.
Even tijd om adem te halen voor mij. Dan bedenk ik me hem alvast onder de douche te doen, dan is dat maar klaar vandaag. Scheelt vanavond dan toch weer uiteindelijk, al heb ik er nu wel even werk aan. Doe ik meteen een was in de machine, dan gaat de verf waarschijnlijk ook nog uit zijn shirtje. Ook maar weer klaar dan.

Snel kleuter halen na al het poetsen. Kleuter rent thuis meteen naar de wc. Wat ruikt het lekker fris mama! Altijd fijn als je werk gewaardeerd wordt. Ik besluit ze wat tv tijd te gunnen en mezelf vooral de rust met een grote kop thee. Kinderen een glaasje limonade en lekker voor de tv. Normaal mogen ze van mij alleen limonade drinken aan de grote tafel op hun eigen stoel, maar 1 keer moet kunnen. Even niks denk ik terwijl ik naar de wc loop. Op de wc ruik ik urine. Bah! Ja hoor, het ligt onder de wc pot. Zucht, voor de tweede keer maak ik de wc schoon. Eenmaal klaar ga ik op de bank zitten, even niks met ondertussen lauwe thee.
Dan kijk ik naar de tafel waar een beker op zijn kant ligt met een plas limonade eronder. Peuter was zo lief geweest die om te gooien. Zelf zit hij er uiteraard ook onder. Doekje over tafel en vloer en washandje over peuter en pyjama aan, dat scheelt dan weer na het avondeten. Hele diepe zucht en slok koude thee.
Daarna project avondeten…durf het bijna niet op te schrijven. Peuter hangt uiteraard met zijn pyjama in de saus, vervolgens krijgt hij het voor elkaar een vork in zijn mouw te laten hangen die natuurlijk op de grond valt en nee, de vork was niet schoon. Peuter kriebelt op zijn hoofd, waardoor ik, terwijl ik een doekje pak, net te laat ben om te voorkomen dat hij de rest van zijn pyjama ook vakkundig onder smeert. Of we eerder klaar zijn met eten? Nee, eerder later.

Dan hup snel bad gevuld en kleuter en peuter er samen in. Ondertussen denk ik snel de wasmachine weer leeg te halen en in de droger te stoppen en de was uit de droger mee te nemen naar de badkamer om daar op te vouwen. Ik doe dit denk iets langzamer dan verwacht of kleuter en peuter zijn sneller dan ik. Ze hebben met de lekker geurende badschuim maar even de tegels ingesmeerd, alles weer lekker schoon. Ik geef ze allebei een doekje en laat het ze zelf schoonmaken, waardoor het nog later is voor ze eindelijk in bed liggen.

Dan hebben we toch nog een redelijk rustige avond. ’s Nacht in bed hoor ik peuter roepen. Hij heeft een ongelukje gehad. Mijn zuchten zijn op. Op de automatische piloot zet ik hem onder de douche, gooi een pyjama en beddengoed in de wasmachine en verschoon een bed.
Morgen een nieuwe dag….

Tessa

Foto: Internet

Tot ziens allemaal! #Laatste column #Petra

Deze week geen column van mij, maar wat woorden van afscheid.

Met veel liefde en plezier heb ik columns geschreven voor deze pagina. Het heeft mij veel geleerd over hooggevoeligheid en over mijn kinderen.
Regelmatig kreeg ik te horen in reacties dat mijn verhaal herkenbaar was en ik ben blij en dankbaar dat ik ouders misschien een beetje heb kunnen helpen.

Maar nu is het tijd om mijn hart te volgen. En mijn hart vertelt mij dat het niet helemaal goed meer voelt om privé informatie over mijn kinderen te delen op het internet. Juist de zoon waar ik veel over schrijf, onze hooggevoelige zoon, spreekt regelmatig zijn afkeer van facebook uit. ‘Ik wil niet met mijn foto op facebook hoor!’ zegt hij nu hij ouder wordt. En dan rest mij nog maar 1 ding…en dat is zijn keuze respecteren. En dan is het plaatsen van informatie over hem, al is het anoniem, op het internet ook niet gepast.

Want hoewel ik mensen heb willen helpen door informatie over hooggevoeligheid te delen, voel ik me daar niet prettig meer bij.
En ook al ben ik ervan overtuigd dat onze zoon hooggevoelig is wil ik veel meer terughoudend zijn met het delen van informatie over onze kinderen. Zij moeten hun eigen beeld kunnen schetsen. Ik wil dat beeld niet voor ze schetsen. Want ze zijn wie ze zijn en ze mogen zijn wie ze zijn. En ik wil dat plaatje niet al te veel voor ze invullen. Helemaal niet invullen zelfs.

Wel wil ik me blijven verdiepen in het onderwerp om hem zo goed mogelijk te begeleiden. Maar die begeleiding zal binnenshuis gaan plaatsvinden. Zonder dit teveel te delen met anderen. Ervaringen uitwisselen met vriendinnen kan altijd natuurlijk, maar het voelt beter wanneer het daar bij blijft.
Ik wil al mijn energie gebruiken om een zo rustig mogelijke thuissituatie te creëren. Om hem en onze andere kinderen zoveel zelfvertrouwen mee te geven zodat ze opgewassen zijn tegen problemen op school bijvoorbeeld of in de omgang met anderen.
Ik hoop hem nog meer te kunnen leren hoe hij met zijn gevoeligheid om kan gaan en zal ook zeker de Nieuwetijdskinderen-pagina blijven volgen.

Liefdevol loslaten…van etiketten en helaas ook mijn column. Dat is wat ik ga doen.

Het allerbeste voor jullie en jullie prachtige kinderen.
Tot ziens allemaal.

Een lieve groet van Petra.

Boven verwachting #Column #Tessa

Gelukkig kan ik eerder weg van mijn werk. Ik rij richting consternatiebureau waar ik heb afgesproken met mijn peuter en kleuter en hun papa uiteraard. Ik ben zelfs ruim op tijd en moet nog even op ze wachten. Daar zit ik buiten heerlijk in het zonnetje.

Al snel zie ik een bekende auto en daar zijn mijn kanjers! Op naar de ogentest voor ons peutertje. Hij zegt zowaar dat hij het prima gaat doen. We stappen vol frisse tegenmoed de naar plasluiers stinkende wachtkamer in. Binnen loopt een dreumes rond in alleen een luier. Verschrikt kijkt peuter naar mij en opgelucht is zijn gezicht als de mevrouw achter de balie hem meldt dat hij zijn kleren aan mag houden. Je hoeft alleen het piratenspel te spelen, lacht ze tegen peuter. Peuter fronst en kijkt naar mij. Ik zeg snel dat er geen piraten zijn en hij gewoon de ogentest gaat doen.

Kleuter neemt peuter mee naar de speeltafel waar ze ontspannen spelen. Kleuter verteld ondertussen als een waterval dat ik zwanger ben en hoe dat gekomen is en wanneer de baby ongeveer geboren wordt. Volgens mij zie ik de oren van de baliemevrouw klapperen van al die info.
Dan zijn we aan de beurt, de arts stapt de wachtkamer in richting Cas die ondertussen de enige peuter daar is. Kom je het piratenspel spelen? Peuter twijfelt even en zegt dan; ja, ik kan het prima want ik ben al heel groot. Daar stapt hij dapper het kamertje in. Ga maar zitten mama, peuter wijst mij de stoel voor de test. Ik neem hem op schoot. Waar is de piratenbril? Kunnen we beginnen? Ik verbaas me over mijn peuter die er blijkbaar zin in heeft. Hij zegt keurig de plaatjes op. Bij het plaatje van de vlag lacht peuter even, zegt dan, die ken ik wel hoor, dat is de Nederlandse vlag! De arts knippert even met haar ogen en lacht dan ook. Goh, dat weet je goed! Eigenlijk ontbreken wel de kleuren rood, wit en blauw kletst peuter verder. Dan zegt hij keurig de andere plaatjes aan die aangewezen worden.

We nemen plaatst achter het bureau en de arts bespreekt alles. Of we nog vragen hebben? Ja, zegt peuter volmondig. Ik kan al heel goed fietsen! De arts vraagt of dat met of zonder zijwielen is. Peuter denkt even en zegt dan, mijn fiets heeft gewoon 2 wielen en trappers hoor. Ik leg nog even snel uit dat hij nooit zijwieltjes gehad heeft en ze alleen kent van andere kinderfietsjes die hij weleens ziet. De arts is tevreden en we mogen weer richting huis. Voor deze keer alles volgens het boekje.

In de wachtkamer kletst de mevrouw achter de balie nog even gezellig en toont belangstelling voor de zwangerschap. Dus in februari de eerste afspraak hier met 4 weken? Voor ik het weet proberen ze de baby in mijn buik ook al in een schema te wringen. Kunnen we mooi de afspraak van peuter en de baby in 1 keer doen. Ik ben verbaasd! Ze denkt mee! Dan komt de arts er ook nog even bij staan en we kletsen nog wat na. Ze zijn erg geïnteresseerd in mijn werk in het speciaal onderwijs en daar vertel ik graag over. De mevrouw van de balie meldt nog even dat ze kleuter voor een 5 jarig wel heel ingewikkelde piramides vond bouwen, iets wat wij ondertussen al heel normaal vinden. Onze kleuter gaat nou eenmaal wat sneller en dat is onze norm geworden, dus voor ons normaal. We praten nog even verder over wat nou normaal is en wie nou de norm bepaald. Ik pleit nog even voor mijn leerlingen die echt heel normaal zijn, maar een ontwikkeling hebben die niet volgens het boekje gaat of een labeltje aan zich hebben hangen waardoor het net allemaal even anders moet. Ik stap meteen van mijn rol van moeder naar die van juf en vertel stralend hoe knap mijn leerlingen wel niet zijn en wat ze allemaal wel kunnen i.p.v. de dingen die niet willen lukken.
Blijkbaar vind ik het erg gezellig, want mijn kanjers vragen of we naar huis gaan.

We lopen daarna met z’n vieren richting de auto’s. Ik vraag hoe het met kleuter bij de schoolarts ging. Zie ik daar een vader stralen? Trots verteld hij dat kleuter precies deed wat hij moest doen, tot hij een poppetje moest tekenen. Onbewust hou ik mijn adem in, wat zou hij nu weer gedaan hebben? Dan verteld hij verder dat hij ons hele gezin getekend had, inclusief baby in mijn buik in de baarmoeder, met navelstreng en placenta. Hij deed dus niet wat hij moest doen, hij deed zelfs meer. Boven verwachting! Bijna volgens het boekje.
Verbaasd zit ik in de auto naar huis. In verwachting, nu 19 weken. Boven verwachting denk ik terug aan vanmiddag. Ik vertelde ’s ochtends op mijn werk nog dat ik geen verwachtingen had voor vandaag. Zou dat het zijn? Je verwachtingen bijstellen of niks verwachten zodat ze boven verwachting presteren? Mijn kinderen verbaasde me vandaag, terwijl ik net dacht ze te kennen. Op mijn werk stel ik dagelijks mijn verwachtingen en doelen naar beneden bij en kan dan heerlijk de leerlingen wijzen op hun succeservaringen. Waarom doe ik dit als moeder niet vaker? In verwachting rij ik terug naar huis. Ondertussen voel ik het kleintje in mijn buik druk bewegen.Vol verwachting, in verwachting zie ik dat ik alweer thuis ben.

Groetjes Tessa

Foto: Internet